EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet tegi ettekirjutuse puksiirfirmale AS PKL

Konkurentsiamet tegi 05.03.08 puksiirfirmale AS PKL ettekirjutuse, milles kohustas aktsiaseltsi PKL hoiduma sadamapukseerimise teenuste osutamisel mittekonkurentidest klientidele mistahes vormis tingimuse seadmisest, mille kohaselt aktsiaselts PKL osutab kliendile vastavat teenust üksnes juhul, kui klient ostab teenuse tervikuna AS-ilt PKL.


AS PKL on suurim Eestis tegutsev sadamapukseerimise teenuse osutamisega tegelev ettevõtja, kelle turuosa on juhtumis uuritud sadamates vahemikus 75-80%. Ülejäänud osa turust kuulub AS-i PKL väiksemale konkurendile OÜ-le Alfons Hakans. Konkurentsiamet alustas AS-i PKL tegevuse uurimist OÜ Alfons Hakans 25.10.06 taotluse alusel. OÜ-l Alfons Hakans ei olnud 2005. ja 2006. aastal mitmel juhul tehnilistel põhjustel võimalik oma jõududega tankereid pukseerida, mistõttu vajati appi AS-i PKL puksiire. AS PKL keeldus sellistes olukordades teenuse osutamisest ning nõudis, et kogu pukseerimisteenus tellitaks täies ulatuses temalt. AS PKL väitis, et ta ei ole võimeline AS-i Alfons Hakans puksiiridega ohutult koos töötama.

Konkurentsiamet asus seisukohale, et AS-il PKL kui turgu valitseval ettevõtjal ei olnud õigust keelduda teenuse osutamisest, kui teenust tellis tema mittekonkurendist klient, näiteks loots või tankeri operaator. Turgu valitsev ettevõtja võib teenuse osutamisest keelduda üksnes erandlikel ja selgelt põhjendatud juhtudel, kusjuures klientidele seatavad lisatingimused peavad olema objektiivselt põhjendatud ning möödapääsmatud. Kuigi Konkurentsiamet möönis, et teenuse osutamise ohutus võiks iseenesest selline põhjendus olla, siis antud juhul ei leidnud koostöö ohtlikkus kinnitust. Teisalt leidis Konkurentsiamet, et AS-il PKL on kirjeldatud olukorras õigus keelduda teenuse osutamisest, kui teenuse tellijaks on tema konkurent, sh. OÜ Alfons Hakans, sest viimasel on endal võimalik täiendavatesse puksiiridesse investeerida ja niiviisi teenuse osutamise võimekust tõsta.

Küsimuste tekkimisel või lisainfo saamiseks palun pöörduda:
Juhan Põldroos
Järelevalveosakonna juhataja
Konkurentsiamet
Tel: 680 3945
E-Post: juhan dot poldroos at konkurentsiamet dot ee