EST | ENG  

Konkurentsiamet

Konkurentsiamet alustas elektroonilise side turuanalüüside küsimustike avalikku konsulteerimist

Vastavalt elektroonilise side seadusele on Konkurentsiameti üheks ülesandeks elektroonilise side turgude valdkonnaspetsiifiline reguleerimine, mille eesmärgiks on konkurentsi soodustamisega tagada sideteenuse osutajate paljusus, nende võrdne kohtlemine ning osutatavate teenuste kvaliteet ja kättesaadavus lõppkasutajatele.


Seaduse kohaselt peab Konkurentsiamet jälgima konkurentsiolukorda ning viima turuanalüüse läbi regulaarselt, s.o mitte harvemini kui kord kolme aasta jooksul. Et hinnata kehtestatud regulatsiooni tõhusust ja otstarbekust ning võtta reguleerimisel arvesse turul vahepeal toimunud arenguid, kavandab Konkurentsiamet uue turuanalüüside ringi alustamist käesoleva aasta maikuus.

Turgudel toimunud arengute väljaselgitamiseks vajab Konkurentsiamet sideettevõtjatelt asjakohaseid andmeid, mida kogume sideteenuste osutajatele saadetavate küsimustike abil.

Sellega seoses avaldab Konkurentsiamet sideettevõtjatele kavandatavate turuanalüüsi küsimustike projektid, eesmärgiga saada nende kohta avalikkuse arvamusi ja ettepanekuid.

Projektide elektroonilised vormid koos kaaskirjaga on avaldatud Konkurentsiameti kodulehel aadressil: http://www.konkurentsiamet.ee/?id=10731

Küsimustike kohta saab tagasisidet anda posti teel, faksiga või elektronposti teel aadressil mda at mkm dot ee , kuni 7. aprillini 2008.

Küsimuste tekkimisel või lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda:
Evelin Kiik
Peaspetsialist
Reguleeritavate turgude osakond
Tel. 667 2534
E-post. Evelin dot kiik at konkurentsiamet dot ee