EST | ENG  

Konkurentsiamet

Rakendusmäärusega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad sellise tehnilise lahenduse jaoks, millega rakendatakse reguleeritud rändlusteenuste jaemüügitasandil eraldi osutamine (üle kogu EL-i). Samuti sätestatakse määruses üksikasjalikud eeskirjad, milles käsitletakse riigisiseste teenuste osutajate (st EMT, Elisa, Tele2 jt) kohustust teavitada oma rändluskliente võimalusest valida mis tahes alternatiivse rändlusteenuse osutaja osutatavad rändlusteenused.