EST | ENG  
›› Avaleht ›› Konkurentsiteenistus ›› Õigusaktid ›› Arhiiv

Arhiiv

Seadused

  1. Vabariigi Valitsuse 03. juuni 2010 määrus nr 66 Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate mootorsõidukite turustuse vertikaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand). (RTI, 2010, 28, 149);
  2. Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2002 määrus nr 196 "Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate horisontaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)" (RT I 2002, 52, 331; 2004, 77, 584) ;
  3. 4.Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määrus nr 130 " Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate mootorsõidukite turustus- ja teeninduskokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)". (RT I, 2004, 31, 220);
  4. 2.Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2002 määrus nr 195 "Konkurentsi kahjustavate või kahjustada võivate vertikaalsete kokkulepete sõlmimiseks loa andmine (grupierand)" (RT I 2002, 52, 330; 2004, 77, 528) ;
  5. Konkurentsiseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (RTI, 2006, 25, 186) (jõustus 1. juulil 2006)
  6. Konkurentsiseadus (RT I 2001, 56, 332; muudatused RT I 2001 93,565; RT I 2002, 61, 375; RT I 2002, 63, 387; RT I 2002, 82, 480; RT I 2002, 87, 505; RT I 2002, 102, 600 ; RT I 2003, 23, 133 ; RT I 2004, 25, 168 );
  7. Konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus RTI, 2004, 56, 401
  8. Karistusseadustik (seaduse redaktsioon seisuga 23.01.2003)
  9. Riigilõivuseadus (seaduse redaktsioon seisuga 01.01.2003).