EST | ENG  

Grupierandid

  • Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 330/2010, 20. aprill 2010, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (EÜT L 102, 23.4.2010, p.1-7)
  • Suunised vertikaalsete piirangute kohta (2010/C 130/01) (EÜT C 130, 19.05.2010, p. 1) 
  • Komisjoni määrus (EL) nr 461/2010, 27.mai 2010, asutamislepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes mootorsõidukisektoris (EÜT L 129, 28.05.2010, lk 52—57)
  • Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2659/2000, 29. november 2000, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta uurimis- ja arenduskokkuleppe liikide suhtes (EÜT L 304, 5.12.2000, lk 7—12)
  • Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2658/2000, 29. november 2000, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta spetsialiseerumiskokkuleppe liikide suhtes (EÜT L 304, 5.12.2000, lk 3—6)
  • Komisjoni määrus (EL) nr 267/2010, 24. märts 2010, asutamislepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes kindlustussektoris (ELT L 53,30.03.2010, lk 1—7)
  • Komisjoni teatis - Suunised Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohaldatavuse kohta horisontaalkoostöö kokkulepete suhtes (ELT 2011/C 11/01)
  • Komisjoni määrus nr 316/2014, 21. märts 2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki tehnosiirde kokkulepete suhtes ( ELT 2014/L 93/17)
  • Liinilaevandusettevõtjatele kehtivad grupierandid on kätte saadavad siin.