Language switcher

Rahvusvaheline koostöö

Ida- ja Kesk-Euroopa energiaregulaatorite assotsiatsioon

(ingl k Energy Regulators Regional Association, lüh ERRA)
on rahvusvaheline energiaregulaatorite ühendus, millesse kuuluvad 37 asutust peamiselt Kesk-Euroopast ja Euraasia regioonist, kuid samuti USA, Kamerun ning Aafrika riikide regulaatorite ühendus ECOWAS. ERRA asutati 2000. aastal eesmärgiga vahetada informatsiooni energiasektorit reguleerivate asutuste vahel. OECD regulaatorite töögrupi eesmärk on erinevate regulatsioonipraktikate vahetamine erinevates sektorites ja regulaatorite efektiivsuse ja sõltumatuse võrdlemine. Regionaalse gaasituru koordineerimisgrupi eesmärk on välja töötada ühtne Balti ja Soome gaasiturg. Regulaatorite eesmärk on välja töötada ühtne hinnastamisskeem, lähtudes sisend-väljundpunktidest.

Euroopa veeregulaatorite ühendus

(ingl k European Water Regulators, lüh WAREG)
asutati Milaanos Euroopa riikide veesektori regulaatorite eestvedamisel arendamaks riikidevahelist koostööd regulatsioonialase praktika ja know-how vahetamiseks. WAREGi töörühmades on läbiviidud erinevaid uuringuid veesektori regulatsioonimetoodikate rakendamise osas erinevates riikides, s.h on uuritud benchmarking´u kasutamist, tariifikujunduse erisusi ning veesektori ettevõtete põhjendatud tulumäära kujunemist ning nende erisusi eri riikide vahel. Lisaks on vaatluse all vee regulaatorite sõltumatus ja otsuste pädevus riigisisese veemajanduse arendamisel. Igal aastal toimuvad WAREG-i üldkoosolekud ja töögruppide kohtumised, kus arutatakse nii organisatsiooni üldisi strateegilisi arenguplaane ja suundumusi, kui ka tutvustatakse ja kinnitatakse läbiviidud vee regulatsioonialaseid uurimusi.