Language switcher

Sa oled siin

Valdkonna tutvustus

Maksejõuetus

Kui võlgniku osas on kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus, siis nimetatakse sellist olukorda pankrotiks ning seda reguleerib pankrotiseadus. Makseraskuste ületamiseks on ettevõtetel võimalik kasutada saneerimismenetlust ja füüsilistel isikutel võlgade ümberkujundamise menetlust.

Füüsilise isiku maksejõuetus

Maksejõuetuse põhitunnus on, et võlgnik ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ning see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Juriidilise isiku maksejõuetus

Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. 

Maksejõuetuse teenistus teostab järelevalvet võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega ning uurib võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel, viies läbi eriauditeid ja pankrotimenetluse avalikke uurimisi ning tehes haldurile ettepanekuid pankrotimenetluse läbiviimisel. 

 

Maksejõuetuse teenistus moodustatakse Konkurentsiameti juurde sõltumatu struktuuriüksusena ja see alustab tööd 2022. aastal. Kuni teenistuse juhataja tööleasumiseni palume dokumentide edastamiseks kasutada konkurentsiameti infoaadressi: [email protected]