Language switcher

Sa oled siin

Venemaaga ülekandevõimsuste arvutamise metoodika avalik konsultatsioon (22.09. – 06.10.2020)

Konkurentsiamet kuulutab välja avaliku konsultatsiooni 07.09.2020 Eleringi poolt Konkurentsiametile esitatud  „Võimsuste arvutamise metoodika Venemaaga“ osas.

Kehtiv võimsuste arvutamise metoodika kolmandate riikidega kaotab kehtivuse alates Valgevene tuumaelektrijaama käivitumisest ning sellest tulenevalt vajab kehtiv metoodika uuendamist.

Ülekandevõimsuste arvutuspõhimõtetelt samasugune metoodika on esitatud  ka Läti ja Leedu süsteemioperaatorite poolt regulaatoritele Lätis ja Leedus.

Metoodika jaotab kogu Balti riikide ja  Venemaa (v.a. Kaliningrad) vahelise elektrienergia kaubanduse Läti ja Venemaa vahelisele piirile, vähendades senini kehtinud maksimaalseid kaubandusvõimsusi Baltikumi ja Venemaa vahel ning andes sealjuures eelise Euroopa Liidu vahelisele elektrikaubandusele.

Täiendavalt metoodikale, on  kavas välja töötada eraldi kolmandatest riikidest imporditavale elektrienergiale võrgukasutustariif, põhimõte milles Eesti, Läti ja Leedu energeetika eest vastutavad ministeeriumid on kokku leppinud, aga see toimub eraldi protsessina ega ole antud metoodika osa.

Metoodika on kavas rakendada kui Leedu süsteemihaldur Litgrid sulgeb Valgevene-Leedu piiril oleva elektrikaubanduse.

25.09 saatis Elering kooskõlastatult teiste Balti süsteemihalduritega metioodikasse täienduse - lisati punkt 1.5.

Konsulteerimisele on lisatud uuendatud metoodika.

Tagasiside palume saata:

Konkurentsiamet – Karin Maria Lehtmets, [email protected] 

Avalik konsultatsioon kestab kuni 6. oktoober 2020, 17:00.

Veel uudiseid samal teemal

16.06.2022

Elektrilevi on kohustatud Hiiumaal liitumispakkumisi väljastama

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse, mis puudutab Elektrilevi tegevust seoses Hiiumaal tekkinud probleemiga tootjate võrguga liitumiseks. Elektrilevi andis 2022. aasta jaanuaris avalikult teada, et keeldub võrgupiiratuse tõttu Hiiumaal edaspidi liitumispakkumiste väljastamisest tootjatele, kes soovivad tootmist võrku anda.

24.05.2022

Tallinnas toimuvad Balti elektriturufoorum ja Balti gaasiturufoorum

Konkurentsiamet korraldab Tallinnas 24.05 Balti elektriturufoorumi ja 25.05 Balti gaasiturufoorumi. Traditsioonilised regionaalsed kohtumised toovad kokku Balti, Soome, Rootsi ja Poola energiaregulaatorid, turuosalised ja poliitikakujundajad, et otsida koos lahendusi põletavatele probleemidele energeetikavaldkonnas.