Language switcher

Sa oled siin

Venemaaga ülekandevõimsuste arvutamise metoodika avalik konsultatsioon (22.09. – 06.10.2020)

Konkurentsiamet kuulutab välja avaliku konsultatsiooni 07.09.2020 Eleringi poolt Konkurentsiametile esitatud  „Võimsuste arvutamise metoodika Venemaaga“ osas.

Kehtiv võimsuste arvutamise metoodika kolmandate riikidega kaotab kehtivuse alates Valgevene tuumaelektrijaama käivitumisest ning sellest tulenevalt vajab kehtiv metoodika uuendamist.

Ülekandevõimsuste arvutuspõhimõtetelt samasugune metoodika on esitatud  ka Läti ja Leedu süsteemioperaatorite poolt regulaatoritele Lätis ja Leedus.

Metoodika jaotab kogu Balti riikide ja  Venemaa (v.a. Kaliningrad) vahelise elektrienergia kaubanduse Läti ja Venemaa vahelisele piirile, vähendades senini kehtinud maksimaalseid kaubandusvõimsusi Baltikumi ja Venemaa vahel ning andes sealjuures eelise Euroopa Liidu vahelisele elektrikaubandusele.

Täiendavalt metoodikale, on  kavas välja töötada eraldi kolmandatest riikidest imporditavale elektrienergiale võrgukasutustariif, põhimõte milles Eesti, Läti ja Leedu energeetika eest vastutavad ministeeriumid on kokku leppinud, aga see toimub eraldi protsessina ega ole antud metoodika osa.

Metoodika on kavas rakendada kui Leedu süsteemihaldur Litgrid sulgeb Valgevene-Leedu piiril oleva elektrikaubanduse.

25.09 saatis Elering kooskõlastatult teiste Balti süsteemihalduritega metioodikasse täienduse - lisati punkt 1.5.

Konsulteerimisele on lisatud uuendatud metoodika.

Tagasiside palume saata:

Konkurentsiamet – Karin Maria Lehtmets, karin.lehtmets@konkurentsiamet.ee 

Avalik konsultatsioon kestab kuni 6. oktoober 2020, 17:00.

Veel uudiseid samal teemal

07.10.2020

Avalik konsultatsioon elektrituru riskimaandusinstrumentide analüüsimiseks

Konkurentsiamet kuulutab välja koos Läti reguleeriva asutusega ühise avaliku konsultatsiooni riskimaandusinstrumentide vajaduste uurimiseks Eesti ja Läti pakkumispiirkondade piiridel (EE-FI, EE-LV ja LV-LT piirid, kõik mõlemas suunas) vastavalt  Määruse (EL) 2016/1719 artiklile 30(3).

11.09.2020

Avalik konsultatsioon Elering AS elektri võrgulepingu tüüptingimuste kohta

Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni Elering ASi poolt kooskõlastamiseks esitatud elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas.