Language switcher

Sa oled siin

Valmis raport kättesaadava marginaali kohta piiriüleses elektrikaubanduses Balti riikides 2022. aastal

Pildil elektriliinid

Konkurentsiamet, Läti energia regulaator (Public Utilites Commission of Latvia) ja Leedu energia regulaator (National Energy Regulatory Council of Lithuania) on koostanud raporti kättesaadava marginaali kohta piirkonnaüleses elektrikaubanduses Balti riikides 2022. aastal.

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/943, 5. juuni 2019, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu, artikli 16 lõikele 8 ei tohi põhivõrguettevõtjad piirata turuosalistele kättesaadavaks tehtava ühendusvõimsuse mahtu, et hallata ülekandevõime piiratust oma pakkumispiirkonnas või et hallata võimsusvooge, mis tulenevad pakkumispiirkonna sisestest tehingutest. Piiride puhul, kus kasutatakse koordineeritud netoülekandevõimsuse meetodit, on miinimumkünnis 70 % talitluskindluse piiridele vastavast ülekandevõimsusest, pärast seda kui maha on arvatud erandolukorrad.

Vastav meede põhivõrguettevõtjatele, kus kättesaadav marginaal piiriüleses elektrikaubanduses, kasutades koordineeritud netoülekandevõimsuse meetodit, peab olema vähemalt 70%, kohaldub alates 1. jaanuarist 2020. Detailsem ülevaade kättesaadava marginaali kohta piiriüleses elektrikaubanduses Balti riikides eelmisel aastal on leitav raportist.

Link raportile (331.74 KB, PDF)

Veel uudiseid samal teemal

Pildil torud
04.08.2023

2022. aasta elektri- ja gaasituru kokkuvõte – oli hinnašokkide aasta

Täna avaldatud Konkurentsiameti 2022. aasta elektri- ja gaasituru kokkuvõte analüüsib eelmisel aastal energiasektoris toimunud hinnatõusude põhjuseid ning mõjutajaid.

01.08.2023

Teade: avalik konsultatsioon Elering AS-i elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste taotluse.