Language switcher

Sa oled siin

Ümarpuidu maanteeveo riigihankel esitatud ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav

Konkurentsiamet tuvastas, et OÜ Prenton poolt ümarpuidu maanteeveo riigihankel RMK-le esitatud ulatuslik ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav ja tegi ühispakkujaid esindavale OÜ-le Prenton ettekirjutuse lõpetada riigimetsa majandaja nõudmisel nendevaheline koostöö.

2018. aastal korraldatud hanke tulemusel võitis enamiku RMK tellimustest 11 ettevõtjast koosnev ühispakkumus, mis hõlmab suuremat osa põhilistest Eesti metsavedajatest ning mida esindab OÜ Prenton. Ülejäänud pakkujad olid üldjuhul väiksemad ettevõtjad, kelle osakaal kokku jääb nii pakutud autode kui veomahtude arvestuses alla 1/3. Ehkki OÜ Prenton pakkus riigihankel teistest pakkujatest keskmiselt ligikaudu 1/4 võrra kõrgemat hinda, oli teiste pakutud veomaht siiski niivõrd väike, et OÜ Prenton sai suurema osa lepingumahust endale. Kuna ettevõtjad olid ühispakkumust esitades otsustanud omavahel konkureerimast loobuda, ei saanud riigimetsa majandaja neilt ka võistlevaid hinnapakkumisi.

Riigihangete seadus annab võimaluse esitada riigihankel ühispakkumus. Samas tohivad konkurentsiseaduse järgi konkurendid omavahel kokkuleppeid sõlmida üksnes rangelt piiratud tingimustel. Eelkõige, konkurendid tohivad ühispakkumusi esitada juhul, kui nad ei ole eraldi võttes võimelised konkurentsivõimelist pakkumist esitama. Ameti hinnangul väljus ühispakkumus antud juhul lubatavuse piiridest. Ühispakkumuse osalised esitasid erinevaid põhjendusi, kuidas on koos tegutsemine väidetavalt aidanud kaasa tarnekindlusele, logistilisele efektiivsusele jne. Konkurentsiamet asus seisukohale, et selliseid ühispakkumusega kaasnevaid hüvesid tegelikult kas ei eksisteeri või ei ole need piisavad, et niivõrd ulatuslikku koostööd õigustada.

Konkurentsiamet leiab samuti, et paraku toob OÜ-le Prenton tehtav ettekirjutus riigimetsa majandaja jaoks kaasa vajaduse puudujäävate teenusemahtude asendamiseks. RMK hankijana on ise kõige paremini võimeline hindama, millises ajakavas ja kuidas leida OÜ Prenton ja tema ühispakkujate poolt pakutavale teenusele asendus, eelkõige uut riigihanget korraldades. Sel põhjusel on konkurentsi kahjustava koostöö lõpetamise aeg jäetud kindlaks määrata RMK-le.

Ühispakkumuses osalenud ettevõtjad on OÜ Prenton, OÜ AT Transwood, Expertline OÜ, OÜ HANT, Iriscorp Transport OÜ, Kanniku OÜ, AS KaroTrans, OÜ Kolmestar, OÜ NLLW, Sumros Grupp AS, Vikingmodum OÜ.

Veel uudiseid samal teemal

Seadus mõjutab ettevõtjaid, kes tegelevad põllumajandustoote ja toidu ostmise või müümisega teisele ettevõtjale.
31.08.2022

Meeldetuletus: lõppemas on põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse üleminekuperiood

Konkurentsiamet tuletab meelde, et lõppemas on põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse (PTEKS) 12-kuuline üleminekuperiood.