Language switcher

Sa oled siin

Üleskutse põllumajandustoote ja toidu müüjatele küsitluses osalemiseks

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 17. aprillil 2019 vastu direktiivi (EL) 2019/633, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid. Eestis on direktiiv ülevõetud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadusega. Selleks et hinnata direktiivi raames liikmesriikide poolt võetud meetmete tõhusust, korraldab komisjon iga-aastaseid küsitlusi.

Link küsitlusele on leitav siin: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs

Veebilehe paremal servas asuvast menüüst on võimalik valida ka eesti keel.

Küsitlusele vastamiseks kulub ligikaudu 15 minutit. Küsitlus on avatud kuni kolmapäeva, 15. märtsini 2023. Pärast küsitluse lõppu avaldatakse anonüümsed tulemused veebiaadressil: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP_3/