Language switcher

Sa oled siin

Riiklike konkurentsiasutuste mõjuvõimu suurendamine, et neist saaks tõhusamad täitevasutused

Euroopa Komisjon konsulteerib sidusrühmadega selle üle, kuidas suurendada riiklike konkurentsiasutuste mõjuvõimu, et neist saaks tõhusamad täitevasutused.

Konsulteerimisest saavad osa võtta kõik kodanikud, ettevõtjad, organisatsioonid ja avaliku sektori asutused
Vastuseid oodatakse eriti ettevõtjatelt (sh VKEdelt), nende ühendustelt, avaliku sektori asutustelt, tarbijaorganisatsioonidelt, samuti konkurentsi valdkonna töötajatelt, teadlastelt ja mõttekodadelt. Samuti on teretulnud märkused teistelt sidusrühmadelt, kellel on kogemusi või teadmisi ELi konkurentsieeskirjade jõustamise kohta riiklike konkurentsiasutuste poolt.

Täiendav informatsioon on leitav Euroopa Komisjoni kodulehelt (PDF).