Language switcher

Sa oled siin

Riigikohus ei võtnud Fortum Termest ASi kaebust Konkurentsiameti otsuse tühistamiseks menetlusse

Riigikohus otsustas 17.10.2011 mitte menetleda Fortum Termest AS-i kaebust Konkurentsiameti toimingute õigusvastasuse tuvastamiseks, ameti otsuse tühistamiseks ning ameti kohustamiseks vaadata ettevõtja 30.04.2009 avaldus uuesti läbi. Sellega jäi lõplikult jõusse Konkurentsiameti 6.11.2009. otsus mitte kooskõlastada Fortum Termesti Pärnu võrgupiirkonnale soojuse piirhinda.

Fortum Termest AS esitas 30.04.2009 Konkurentsiametile hinnataotluse, millega soovis soojuse piirhinnaks Pärnu võrgupiirkonnas 789,75 kr/MWh ehk 50,47 €/MWh. Konkurentsiameti hinnangul ei vastanud taotletud hind kaugkütteseaduse nõuetele - hind ei olnud kulupõhine.

Fortum Termest AS vaidlustas Konkurentsiameti 6.11.2009 otsuse Tallinna Halduskohtus, mis nõustus Konkurentsiameti rakendatava hinnaregulatsiooni metoodikaga. Ettevõtja pöördus seejärel Tallinna Ringkonnakohtusse, kuid ka viimane jättis ameti otsuse jõusse.

Kuna Riigikohus ei võtnud asja arutlusele, siis jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohtu 10.05.2011 otsus (nr 3-10-359).

Veel uudiseid samal teemal

22.07.2021

AS Narva Soojusvõrk peab alustama soojuse ostmise konkursi väljakuulutamise ettevalmistusega

Narva linn, Eesti Energia AS ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on juhtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Konkurentsiameti tähelepanu olukorrale Narva linna soojusmajanduses, kuna põlevkivi baasil soojuse tootmine ei ole enam jätkusuutlik.

12.03.2020

Konkurentsiamet soovitab Eesti Energial ja Eesti Gaasil hinnad hinnavõrdlusportaalides avalikustada

Selleks, et elektri- ja gaasiturg saaksid toimida läbipaistavalt ja võrdsetel alustel, soovitab amet Eesti Energia AS-il ja Eesti Gaas AS-il avalikustada nii elektri- kui gaasipakettide hinnakirjad vähemalt ühes hinnavõrdlusportaalis.