Language switcher

Sa oled siin

Riigikohus ei rahuldanud Eesti Posti kaebust Konkurentsiameti vastu

Riigikohus jättis esmaspäeval, 14. märtsil rahuldamata AS-i Eesti Post kaebuse, mille eesmärk oli kohustada Konkurentsiametit jätkama järelevalvet AS-i Express Post hinnapoliitika üle.  
 
Express Post tegeleb perioodika varahommikuse kojukandega suuremates linnades ja nende lähiümbruses, osutades teenust peamiselt oma emaettevõtjatest kirjastustele AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp. Eesti Post soovis osta Express Postilt samuti teenust, et seda edasi müüa. Postiettevõtted ei jõudnud aga hinnas kokkuleppele, sest väidetavalt nõudis Express Post kõrgemat tasu, kui oma emaettevõtjatelt. 
 
Eesti Post esitas Konkurentsiametile kaebuse, milles väitis, et Express Post on linnades ajalehtede varahommikuse kojukande turgu valitsev ettevõte ja omab olulist vahendit ning sellistel äriühingutel on keelatud kliente ebavõrdselt kohelda. 
 
Konkurentsiamet rikkumist ei tuvastanud ja lõpetas järelevalvemenetluse. Amet asus seisukohale, et Eesti Post kui Express Posti konkurent saaks vaidlustada eristavat hinnakujundust ainult juhul, kui Express Posti kontrolli all on oluline vahend. See on niisugune võrgustik või taristu, mis on vajalik turul tegutsemiseks, aga mida teistel ettevõtetel pole võimalik või majanduslikult otstarbekas dubleerida. Ameti hinnangul ei ole Express Posti kojukandevõrk oluline vahend, sest Eesti Postil endal on olemas üle-eestiline postiteenuse võrk.
 
Eesti Post vaidlustas järelevalve lõpetamise halduskohtus, kes rahuldas kaebuse ja kohustas ametit menetlust jätkama, aga ringkonnakohus tühistas selle otsuse. Samale tulemusele jõudis 14. märtsil avaldatud lahendis ka Riigikohtu halduskolleegium, kuid muutis ringkonnakohtu põhjendusi. 

Loe lähemalt:

https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-ei-rahuldanud-eesti-posti-kaebust-konkurentsiameti-vastu

 

 

Veel uudiseid samal teemal

22.02.2022

Kiire interneti vähene kättesaadavus maapiirkondades võib viia konkurentsiprobleemideni

Konkurentsiamet vaatles maa- ja hajaasustusega piirkondades internetiteenuse kättesaadavusega seotud probleemistikku konkurentsiolukorra vaatest. Amet ei tuvastanud seoses sidevõrkude väljaehitamisega olulisi konkurentsiprobleeme, kuid hindas probleemiks puuduliku hinnaregulatsiooni baasvõrkude üle.