Language switcher

Sa oled siin

Riigikohus andis Konkurentsiametile õiguse tariifivaidluses AS-iga Tallinna Vesi

Riigikohus otsustas 12.12.2017 jätta AS-i Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu olulises osas rahuldamata. Kohus otsustas, et amet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta. Kohtu hinnangul oli Konkurentsiametil õigus teha vee-ettevõtjale ettekirjutus hinna seadusega kooskõlla viimiseks. Samas tühistas kohus ettekirjutuse täitmist puudutava tähtaja.

Ettevõtja vaidlustas kaks Konkurentsiameti otsust, millest esimesega keeldus amet kooskõlastamast AS-i Tallinna Vesi esitatud veeteenuse hinnataotlust ja teisega tegi vee-ettevõtjale ettekirjutuse viia veeteenuse hind seadusega kooskõlla. Vaidlus keskendus küsimusele, kas olukorras, kus 2010. aastal muudeti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadust, peab Konkurentsiamet hinna üle otsustamisel järgima AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal erastamisel sõlmitud kokkulepet.

Konkurentsiamet ei kooskõlastanud AS-i Tallinna Vesi hinnatõusu ja tegi 2011. aastal vee-ettevõtjale ettekirjutuse viia kehtiv hind seadusega kooskõlla. AS Tallinna Vesi ettekirjutust ei täitnud ja pöördus kohtusse, 
Käesoleva aasta veebruaris esitas AS Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse peale, millega ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse AS Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses. 20. juunil otsustas riigikohus võtta kassatsioonkaebuse menetlusse.
 
 

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet analüüsis regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuste kvaliteeti ning nimetatud tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust kuni aastani 2020 (kaasa arvatud).

21.10.2019

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi septembris esitatud hinnataotluse alusel uued veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning Harku alevikus. Uus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Tallinna ja Saue linnas langeb kodutarbijale 27% ja kujuneb 1,27 €/m3.