Language switcher

Sa oled siin

Riigiasutuste kontoripindade üürimine tuleks avada konkurentsile

Konkurentsiamet soovitab Rahandusministeeriumile avada riigiasutuste kontoripindade üürimine konkurentsile. Riik eelistab kontoripindade üürimisel Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ning on loonud sellega ebavõrdse konkurentsiolukorra. Selleks, et luua eeldused kinnisvara haldamiseks turutingimustel, tuleks kaotada erisus RKASi objektide rahastamisel riigieelarvest ning luua üürnikele motivatsioon pakkumiste otsimiseks erasektorist.
RKAS-ile loodud konkurentsieelise kaotamine looks eeldused konkurentsi tekkimiseks ning hinnalanguseks, võimaldades kokku hoida avalikku raha. „Riik ei peaks tegelema nende teenustega, mille puhul turg tõrgeteta toimib ning erasektor edukalt hakkama saab. Konkurents riigi ostetavatele teenustele saab toimida juhul, kui pakkujatele tagatakse võrdsed võimalused sõltumata sellest, kas pakkuja on riigiga seotud või mitte. Mõistagi ei räägi me siin näiteks vanglatest, või muust n-ö eriotstarbelisest kinnisvarast, mille pakkumisel konkurents puudub,“ sõnas Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.
Kontoripindade üüriturul on teadaolevalt pakkumine elav ning vähemalt Tallinnas ja Tartus turutõrkeid ei esine. Konkurentsisurve sunnib kõiki ettevõtjaid pakkuma teenust nõudlusele võimalikult vastu tulles. Seetõttu tagab konkurents üldjuhul ressursside optimaalsema jaotuse ja lõpptarbija jaoks kasuliku tulemuse võrreldes olukorraga, kus mõne teenuse osutamine on koondunud ühe ettevõtja kätte. Konkurentsiameti hinnangul ei ole ühtegi kaalukat ja avalikust huvist lähtuvat põhjust, miks riigi kontoripindade üürimine ei peaks toimuma konkurentsile avatud turul.

Veel uudiseid samal teemal

19.02.2021

Konkurentsiamet lõpetas kinode koondumise menetlemise

Konkurentsiamet lõpetas 19.02.2021 MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised otsustasid koondumisest loobuda.

02.09.2020

Ravimite hinnaregulatsioon on näilik

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Ameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.