Language switcher

Sa oled siin

Ragn-Selles alandas järelevalvemenetluse tulemusena lisateenuse hinda

Pildid prügikast

Konkurentsiameti algatatud järelevalvemenetlus Ragn-Sells AS-i vastu tuvastas, et lisateenuse hinnatõus Pärnu jäätmeveo piirkondades ei ole põhjendatud ning ettevõte alandas selle tulemusena hinda.

Konkurentsiamet alustas 29.06.2023 järelevalvemenetlust, selgitamaks välja, kas Ragn-Sells AS-i kehtestatud jäätmeveo lisateenuste hinnad Pärnu jäätmeveo piirkondades on kooskõlas konkurentsiseadusega. Täpsemalt vaadeldi lisateenust, milleks oli jäätmekoti või kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport (kuni 15 m peatumiskohast) jäätmeveokini. Ragn-Sells AS oli kehtestanud kõnealuse lisateenuse hinnaks 12 eurot kord, mis oli kordades kõrgem kui teistes jäätmeveopiirkondades sama teenuse osutamisel küsitud tasu. Järelevalvemenetluse käigus uuris amet, kas kõnealune lisateenuse tasu on õiglane konkurentsiseaduse tähenduses. Konkurentsiamet on ka varem analüüsinud jäätmeveo lisateenuste hindasid ning on seisukohal, et isegi kui mõni turgu valitsevas seisundis oleva ettevõtja pakutav teenus on lisateenus ja see sõlmitakse poolte vahel kokkuleppeliselt, siis peab ka selle teenuse hinnakujundus olema mõistlikus vahekorras teenuse majandusliku väärtusega. 

Lähtudes Ragn-Sells AS-i esitatud teabest lisateenuse hinnakujunduse kohta, leidis amet, et tegemist on võimaliku ebaõiglase hinnakujundusega KonkS § 16 p 1 mõistes, ja edastas Ragn-Sells AS-ile esialgse seisukoha ja ettekirjutuse hoiatuse. Seejärel teavitas Ragn-Sells AS Konkurentsiametit, et on valmis hinda alandama ja küsima alates 01.11.2023 kõnealuse lisateenuse eest 5,35 eurot kord. Konkurentsiameti hinnangul on Ragn-Sells AS-i pakutud lisateenuse uus hind mõistlik ja samas suurusjärgus teistes jäätmeveopiirkondades kehtestatud lisateenuse hindadega ning sellest tulenevalt otsustas amet järelevalvemenetluse lõpetada konkurentsiolukorra parandamise tõttu.

Otsuse ärisaladusteta versioon on peagi kättesaadav Konkurentsiameti kodulehel.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

Veel uudiseid samal teemal

Auto tankimine
29.11.2023

Konkurentsiamet algatas AS Olerexi suhtes järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet on alustanud järelevalvemenetlust AS Olerexi suhtes, et uurida võimalikku konkurentsireeglite rikkumist Eesti mootorkütuste jae- ja hulgimüügiturul.

Elektirauto laadimine
27.11.2023

Konkurentsiamet alustab elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsiga

Konkurentsiamet alustab elektriautode laadimisvõrgustiku turuanalüüsi, mille eesmärgiks on saada konkurentsiõiguslik ülevaade Eesti avalike elektriautolaadijate laadimisvõrgustikust.