Language switcher

Sa oled siin

Monopolidevastane tegevus: Euroopa konkurentsivõrgustiku ühisavaldus konkurentsiõiguse kohaldamise kohta Ukraina sõja kontekstis

Euroopa konkurentsivõrgustik ühineb Euroopa Ülemkogu 24. veebruari 2022. aasta avaldusega, et mõista Venemaa enneolematu sõjaline agressioon Ukraina vastu võimalikult karmilt hukka. Seisame kindlalt Ukraina ja tema rahva kõrval, kes selle sõjaga silmitsi seisab. Oleme täiesti teadlikud sotsiaalsetest ja majanduslikest tagajärgedest nii Ukrainale kui ka ELile/EMPle.

  • Nagu on öeldud meie ühisavalduses konkurentsiõiguse kohaldamise kohta COVIDi kriisi ajal: erinevatel ELi/EMP konkurentsivahenditel on mehhanismid, mis võtavad vajaduse korral arvesse turu- ja majandusarengut. Konkurentsireeglid tagavad ettevõtetele võrdsed võimalused. See eesmärk jääb aktuaalseks ka kriisiolukorras, mil ettevõtted ja majandus kannatavad tervikuna.
  • Euroopa konkurentsivõrgustik mõistab, et see erakordne olukord võib luua ettevõtetele vajaduse lahendada sõja ja/või siseturu sanktsioonide mõjul tekkinud tõsiseid häireid. See võib hõlmata näiteks koostööd, et i) tagada nappide toodete ja sisendite ostmine, tarne ning õiglane jaotamine; või ii) leevendada tõsiseid majanduslikke tagajärgi, sealhulgas ELi kehtestatud sanktsioonide järgimisest tekkinud tagajärgi.
  • Tõsiste häirete mõju leevendamiseks võetavad koostöömeetmed praeguse olukorra kontekstis tõenäoliselt ei kujutaks endast ELi toimimise lepingu artiklis 101 või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklis 53 sätestatud konkurentsipiirangut ega suurendaks tõhusust, mis suure tõenäosusega kaaluks üles kõik sellised piirangud. Igal juhul ei sekku Euroopa konkurentsivõrgustik praeguses olukorras aktiivselt rangelt vajalike ja ajutiste meetmete vastu, mis on konkreetselt suunatud sõja ja/või siseturu sanktsioonide mõjust põhjustatud eelnimetatud tõsiste häirete ärahoidmisele.
  • Ettevõtted, millel on enda hinnangu põhjal kahtlusi selliste koostööalgatuste kokkusobivuses ELi/EMP konkurentsiõigusega, võivad mitteametlike juhiste saamiseks igal ajal pöörduda komisjoni, EFTA järelevalveameti või asjaomase riikliku konkurentsiasutuse poole.
  • Samal ajal on ülimalt oluline tagada, et olulised tooted (nt energia, toit, tooraine) jääksid kättesaadavaks konkurentsivõimeliste hindadega ja et praegust kriisi ei kasutataks ettevõtete võrdsete konkurentsitingimuste kahjustamiseks. Euroopa konkurentsivõrgustik ei pelga seega meetmete võtmist ettevõtete vastu, mis kartellikokkulepete sõlmimise või turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega kasutavad praegust olukorda ära.

Veel uudiseid samal teemal

Seadus mõjutab ettevõtjaid, kes tegelevad põllumajandustoote ja toidu ostmise või müümisega teisele ettevõtjale.
31.08.2022

Meeldetuletus: lõppemas on põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse üleminekuperiood

Konkurentsiamet tuletab meelde, et lõppemas on põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse (PTEKS) 12-kuuline üleminekuperiood.

15.06.2022

Ümarpuidu maanteeveo riigihankel esitatud ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav

Konkurentsiamet tuvastas, et OÜ Prenton poolt ümarpuidu maanteeveo riigihankel RMK-le esitatud ulatuslik ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav ja tegi ühispakkujaid esindavale OÜ-le Prenton ettekirjutuse lõpetada riigimetsa majandaja nõudmisel nendevaheline koostöö.