Language switcher

Sa oled siin

Meretuulepargi võrgu arendamisel tuleb tagada võrdsed võimalused

Konkurentsiamet on seisukohal, et meretuulepargi võrgu ehitamisel tuleb järgida kõigi meretuuleparkide arendajate huvisid ja tagada võrdsed võimalused kõikidele arendajatele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Läti majandusministeeriumi plaan arendada meretuulepargi ala,  mille jaoks Eesti süsteemihaldur Elering AS ja Läti süsteemihaldur AS Augstsprieguma tīkls arendavad ja ehitavad ülekandevõrgu, on kaasa toonud turuosaliste mure, kas kõiki meretuulepargi arendajaid koheldakse võrdselt.

Elering AS peab koostama investeeringute kava, mis lähtub põhimõttest, et võrgu arendus peab tagama kõikidele potentsiaalsetele merre rajatavatele tuuleparkidele liitumiseks soodsaima võimaluse, muuhulgas peab liitumispunkt võrguga asuma liitujatele võimalikult lähedal.

Samuti tuleb võimalikult aegsasti esitada võrgu arengukava konsulteerimiseks kõikidele huvitatud osapooltele ning optimaalse lahenduse saamiseks peab arvestama esitatavate seisukohtadega võimalikult suurel määral.

Ameti hinnangul peab võrgu väljaehitamise optimaalne lahendus arvestama ka eesmärki, et mõju võrgutariifidele oleks võimalikult väike, kuna sellise võrgu väljaehitamine on väga kulukas.
 

Veel uudiseid samal teemal

13.10.2021

Elektrilevi peab pöörama suuremat tähelepanu võrguühenduste katkestuste likvideerimisele

Konkurentsiamet lõpetas käesoleva aasta 27. aprillil Jõgeva piirkonnaalajaama põlengu ja selle tulemusel toimunud suuremahulise elektrikatkestuse kohta alustatud järelevalvemenetluse. Amet tuvastas, et Elektrilevi AS rikkus võrguteenuste kvaliteedinõudeid võrguühenduse katkestuse kestuse osas. 

12.10.2021

Läti ja Eesti reguleerivad asutused on andnud oma heakskiidu Venemaaga elektrikaubanduse metoodika muudatuse osas

Läti riiklik reguleeriv asutus ja Konkurentsiamet toetavad Läti süsteemihalduri AS Augstsprieguma tīkls ja Eesti süsteemhalduri Elering AS ühiselt välja töötatud võimsuse arvutamise metoodika muudatust Venemaaga, mis täpsustab, kuidas arvutatakse elektrienergia võimsust Venemaaga kauplemiseks.