Language switcher

Sa oled siin

Meeldetuletus: lõppemas on põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse üleminekuperiood

Seadus mõjutab ettevõtjaid, kes tegelevad põllumajandustoote ja toidu ostmise või müümisega teisele ettevõtjale.

Konkurentsiamet tuletab meelde, et lõppemas on põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse (PTEKS) 12-kuuline üleminekuperiood.

01.11.2021. a jõustus põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seadus. Kõik põllumajandustoote ja toidu ostu-müügilepingud, mis on sõlmitud pärast seaduse jõustumist, peavad olema kõnealuse seadusega kooskõlas juba lepingu sõlmimise hetkel. 

Lepingud, mis olid sõlmitud enne kõnealuse seaduse jõustumist, tuleb viia seadusega kooskõlla hiljemalt 21.09.2022.a.

PTEKS-i eesmärk on kaitsta põllumajandustoodete ja toidu müüjaid ostjate ebaausate kaubandustavade eest.

Lisainfo: https://www.konkurentsiamet.ee/et/ebaausad-kaubandustavad/valdkonna-tutvustus/

Veel uudiseid samal teemal

15.06.2022

Ümarpuidu maanteeveo riigihankel esitatud ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav

Konkurentsiamet tuvastas, et OÜ Prenton poolt ümarpuidu maanteeveo riigihankel RMK-le esitatud ulatuslik ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav ja tegi ühispakkujaid esindavale OÜ-le Prenton ettekirjutuse lõpetada riigimetsa majandaja nõudmisel nendevaheline koostöö.