Language switcher

Sa oled siin

Loodi Euroopa Liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus

2021. aasta juunis moodustati Euroopa Liidu jaotusvõrguettevõtjate üksus EU DSO Entity, et luua võimalus jaotusvõrguettevõtjate esindamiseks Euroopa võrgueeskirjade ja suuniste väljatöötamisel. Üksuse peamised eesmärgid on koostöö tugevdamine jaotusvõrguettevõtjate vahel, võrgueeskirjadega seotud ekspertarvamuste vahetamine ja tehnilise ekspertiisi osas dialoogi edendamine sidusrühmadega.  

Üksusega saavad liituda kõik 2500 Euroopas tegutsevat jaotusvõrguettevõtjat. Hetkeseisuga on Eestist vastava üksusega liitunud Elektrilevi OÜ.

Üksuse töökava 2021. aastaks sisaldab prioriteetseid tegevusi, et tagada järjepidevus küberturvalisuse, paindlikkuse ja andmetele juurdepääsu küsimustes.

Täpsem info: https://www.eudsoentity.eu/

 

 

Veel uudiseid samal teemal

27.10.2021

Konkurentsiamet tegi ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks

Konkurentsiamet tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks. Eelmise aastaga võrreldes on elektrienergia hind 2021. aastal kasvanud 102%, mistõttu on põhjendatud üle vaadata kehtivad taastuvenergia toetuste määramise tingimused ja suurused.

13.10.2021

Elektrilevi peab pöörama suuremat tähelepanu võrguühenduste katkestuste likvideerimisele

Konkurentsiamet lõpetas käesoleva aasta 27. aprillil Jõgeva piirkonnaalajaama põlengu ja selle tulemusel toimunud suuremahulise elektrikatkestuse kohta alustatud järelevalvemenetluse. Amet tuvastas, et Elektrilevi AS rikkus võrguteenuste kvaliteedinõudeid võrguühenduse katkestuse kestuse osas.