Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiõiguse kohaldamisest eriolukorra tingimustes

COVID-19 kriisi tõttu on Eesti majandus sattunud keerulisse olukorda ning konkurentsiõiguse rakendamisel tuleb sellega kahtlemata arvestada. Euroopa konkurentsiameteid koondav võrgustik ECN, mille liige on ka Konkurentsiamet, on andnud välja ühise seisukoha konkurentsireeglite kohaldamise kohta kriisiolukorras. Vaba konkurentsi kaitsmine on ka praegusel ajal vähemalt sama oluline, kui tavaolukorras. Samas ei ole Konkurentsiameti eesmärgiks takistada sellist konkureerivate ettevõtjate vahelist koostööd, mille eesmärgiks on kriisi tõttu tekkinud tarneraskuste vms probleemide ühisel jõul ületamine. Konkurentsiamet soovitab ettevõtjatel vastavasisuliste koostööplaanide korral meie poole pöörduda, et saaksime kiirendatud korras sellele hinnangu anda ja vajadusel koostöös sobivad lahendused välja töötada.

Euroopa konkurentsivõrgustiku ühine seisukoht (inglise keeles):
Joint statement by the European Competition Network (ECN) on application of competition law during the Corona crisis » (418.15 KB, PDF)

Veel uudiseid samal teemal

19.02.2021

Konkurentsiamet lõpetas kinode koondumise menetlemise

Konkurentsiamet lõpetas 19.02.2021 MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised otsustasid koondumisest loobuda.

02.09.2020

Ravimite hinnaregulatsioon on näilik

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Ameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.