Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti täpsustus ASi Tallinna Vesi börsiteatele

Konkurentsiamet juhib tähelepanu, et ASi Tallinna Vesi väljastatud börsiteates sisaldus oluline ebatäpsus seoses veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamata jätmisega.

ASi Tallinna Vesi 05.05.2011. a börsiteates sisalduv väide  „Konkurentsiameti väitel ei saa nad lepinguga määratud hinnatõusu kooskõlastada monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusest tulenevate piirangute tõttu“ jätab mulje, justkui tuleneks vee-ettevõtja hinnakujunduse piirangud 01.11.2010 jõustunud seadusemuudatustest. See väide on eksitav.

Õiglase hinna, kulupõhisuse ja põhjendatud tulukuse nõuded olid ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduses ja konkurentsiseaduses sätestatud juba AS-i Tallinna Vesi erastamise ajal.  Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus ei muutnud veeteenuse hinnaregulatsiooni aluseid, vaid üksnes selle kehtestamisega kaasnevat menetlust ning hinna kehtestamise ja järelevalve pädevusi. Põhjendamatu tulu teeni­mine vee-ettevõtja põhitegevuses ei ole olnud seaduslik erastamise ajal ega pärast seda  ning selles suhtes ei saanud AS-il Tallinna Vesi ega tema investoritel kunagi tekkida õiguspärast ootust.

Konkurentsiamet jättis 02.05.2011.a AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega. Muuhulgas moodustaks taotluse kohaselt ettevõtja ärikasum 50% kogu veeteenuse hinnast, mis ei ühti põhjendatud tulukuse põhimõtetega.

Veel uudiseid samal teemal

21.10.2019

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi septembris esitatud hinnataotluse alusel uued veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning Harku alevikus. Uus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Tallinna ja Saue linnas langeb kodutarbijale 27% ja kujuneb 1,27 €/m3.

20.06.2019

Tallinna Ringkonnakohus andis Konkurentsiametile õiguse ASi Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõuet puudutavas vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus tegi 19.06.2019 otsuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses haldusasjas.