Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti õigus nõuda teavet notaritasude analüüsimiseks

Riigikohtu Halduskolleegium otsustas oma 20.12.2018 määrusega mitte menetleda Notar Paavo Uibopuu ja notar Aune Harujõe kassatsioonkaebust, milles nad väitsid Konkurentsiameti pädevuse puudumist seoses notaritasude analüüsimiseks notaritelt teabe nõudmisega. Seega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 28.06.2018 otsus, mille järgi Konkurentsiametil on õigus teha seaduses sätestatud notaritasude suhtes konkurentsiolukorra analüüsi ja küsida notaritelt selleks vajalikku teavet.

Kohtu hinnangul on notari tegevus majandustegevus ning notarid tegutsevad kaubaturul. Seda järeldust ei väära asjaolu, et notarite arv, tööpiirkonnad, notarite ametitegevuse raames tehtavad toimingud ja ametitoimingute tasumäärad on õigusaktis kindlaks määratud. 
Konkurentsiseaduse üheks ülesandeks on kaitsta kõiki turuosalisi, sh kaupade tarbijaid olukorras, kus konkurents puudub või on piiratud, näiteks turu valitsemisel ühe või mitme ettevõtja poolt. Vaba konkurentsi ning konkurentsiõiguse üldtunnustatud eesmärk ja ülesanne on tagada turul nõudmise ja pakkumise optimaalse tasakaalu kaudu kaupade kvaliteet, õiglased hinnad ja mõistlik pakutav kaubakogus. Nimetatud eesmärkide tagamiseks notariteenuste puhul peab Konkurentsiametil olema õigus kontrollida ka konkurentsiolukorda notariteenuste turul.
 

Veel uudiseid samal teemal

02.09.2020

Ravimite hinnaregulatsioon on näilik

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Ameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.

07.05.2020

Ajutised erandid Euroopa Liidu konkurentsieeskirjadest põllumajandussektoris

Euroopa Komisjon kehtestas 30. aprillil 2020 ajutised erandid piima-, lille- ja kartulisektoris, mille alusel saavad ettevõtjad kuni kuue kuu jooksul organiseeruda ning rakendada turumeetmeid, et stabiliseerida sektorit ja hoida siseturgu toimimas. Näiteks lubatakse piimasektoris ühiselt kavandada piimatootmist ning lille- ja kartulisektoris tooteid turult kõrvaldada.