Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti õigus nõuda teavet notaritasude analüüsimiseks

Riigikohtu Halduskolleegium otsustas oma 20.12.2018 määrusega mitte menetleda Notar Paavo Uibopuu ja notar Aune Harujõe kassatsioonkaebust, milles nad väitsid Konkurentsiameti pädevuse puudumist seoses notaritasude analüüsimiseks notaritelt teabe nõudmisega. Seega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 28.06.2018 otsus, mille järgi Konkurentsiametil on õigus teha seaduses sätestatud notaritasude suhtes konkurentsiolukorra analüüsi ja küsida notaritelt selleks vajalikku teavet.

Kohtu hinnangul on notari tegevus majandustegevus ning notarid tegutsevad kaubaturul. Seda järeldust ei väära asjaolu, et notarite arv, tööpiirkonnad, notarite ametitegevuse raames tehtavad toimingud ja ametitoimingute tasumäärad on õigusaktis kindlaks määratud. 
Konkurentsiseaduse üheks ülesandeks on kaitsta kõiki turuosalisi, sh kaupade tarbijaid olukorras, kus konkurents puudub või on piiratud, näiteks turu valitsemisel ühe või mitme ettevõtja poolt. Vaba konkurentsi ning konkurentsiõiguse üldtunnustatud eesmärk ja ülesanne on tagada turul nõudmise ja pakkumise optimaalse tasakaalu kaudu kaupade kvaliteet, õiglased hinnad ja mõistlik pakutav kaubakogus. Nimetatud eesmärkide tagamiseks notariteenuste puhul peab Konkurentsiametil olema õigus kontrollida ka konkurentsiolukorda notariteenuste turul.
 

Veel uudiseid samal teemal

24.03.2020

Konkurentsiõiguse kohaldamisest eriolukorra tingimustes

COVID-19 kriisi tõttu on Eesti majandus sattunud keerulisse olukorda ning konkurentsiõiguse rakendamisel tuleb sellega kahtlemata arvestada. Euroopa konkurentsiameteid koondav võrgustik ECN, mille liige on ka Konkurentsiamet, on andnud välja ühise seisukoha konkurentsireeglite kohaldamise kohta kriisiolukorras.

21.08.2019

Konkurentsiamet soovitab notari tasude avamist hinnakonkurentsile

Konkurentsiamet soovitab sätestada notari tasudele fikseeritud määrade asemel ülempiir (piirhinnad), millest notarid saaksid kehtestada odavama hinnakirja ning vajadusel kliendi jaoks ka soodsamas tasus kokku leppida. Sellega tekib tarbijal võimalus valida notarite vahel, kes pakuvad sama toimingu teostamist erineva hinnaga.