Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti menetluse tulemusena lihtsustusid ettevõtjate võimalused pandiga pakendite turustamisel

Amet analüüsis järelevalvemenetluse käigus probleeme, mis olid tekkinud seoses OÜ Eesti Pandipakendi (edaspidi: EPP) kehtestatud uute tüüptingimusega. EPP on Keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on korraldada Eesti Vabariigi territooriumil joogipakendite ja –pakendijäätmete üleriigilist kogumist.

Aktsiisimäärade erinevus Eestis ja Lätis on kaasa toonud olukorra, kus Eesti ja Läti piiri läheduses asuvatest poodidest ostetakse suures koguses Lätis turule lastud EPP pandimärgisega alkohoolseid jooke, mida tarbitakse Eestis ning seejärel tagastatakse EPP pandisüsteemi. Kuna pakendid on lastud turule Lätis, siis ei ole pakendiettevõtjad tasunud nende pakendite eest EPP-le panti. Pakendid on aga tähistatud pandimärgisega, mistõttu oli võimalik nende tagastamisel saada EPP-lt pandiraha ehk tekkis pakendite ületagastus. Kahjude vältimiseks kehtestas EPP uued tüüptingimused, mille kohaselt tuli pakendiettevõtjatel tähistada alkohoolsete jookide pakendeid erinevate märgistega, vastavalt sellele, kas toodet müüdi Eestis või Eestist väljaspool. Valdava osa EPP-le tekkivast kahjust põhjustab plekkpakendite ekspordist tulenev ületagastus. Samas, uue korra tõttu pidid lisakulutusi tegema ka ettevõtjad, kes plekkpakendeid ei kasuta ning kes seega ei põhjustanud EPP-le piirikaubandusest tulenevat ületagastust. Menetluse käigus kehtestati sellistele ettevõtjatele teatud tingimustel võimalus jätkata üksnes siseriikliku pandimärgi kasutamist, sealhulgas ka eksportimiseks. Sellega parandati oluliselt konkurentsiolukorda.

Lisaks analüüsis amet pakendiartikli registreerimistasu tõusu 35 eurolt 60 euroni. Menetluse käigus küll vähendati pakendiartikli registreerimistasu 52 euroni, kuid Konkurentsiameti hinnangul on võimalik pakendi registreerimisega seotud kulusid veelgi vähendada. Käesoleval hetkel tuleb pakendi registreerimiseks pakend füüsiliselt kohale toimetada, samas kui näiteks elektroonilise registreerimise puhul oleksid kulud tõenäoliselt väiksemad. Konkurentsiamet soovitas seetõttu EPP-l töötada 1. veebruariks 2018 välja lahendused veebipõhisele registreerimisele üleminekuks.

Veel uudiseid samal teemal

19.02.2021

Konkurentsiamet lõpetas kinode koondumise menetlemise

Konkurentsiamet lõpetas 19.02.2021 MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised otsustasid koondumisest loobuda.

02.09.2020

Ravimite hinnaregulatsioon on näilik

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Ameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.