Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti hinnang Elektrilevi OÜ sõltumatusele ja võrdset kohtlemist puudutavale tegevusele

Konkurentsiamet viis läbi analüüsi, et kaardistada riskid, mis puudutavad Elektrilevi OÜ sõltumatust Eesti Energia AS-i kontsernist. Amet leidis, et Elektrilevi OÜ integreeritus emaettevõtja Eesti Energia AS-iga tekitab riski, kus jaotusvõrgu tegelikku juhtimist on keeruline ellu viia, ja võib tekkida olukord, kus emaettevõte on väga tugevas siseteabe valdaja rollis. Amet jõudis seisukohale, et küsimuses, kas Elektrilevi OÜ on piisavalt läbipaistval määral sõltumatu teistest Eesti Energia AS-i kontserni kuuluvatest ettevõtjatest, on peamiseks n-ö valupunktiks Elektrilevi OÜ juhtimiskeskuse väljaviimine ettevõttest. Lisaks andis jaotusvõrguettevõtja Enefit Connect OÜ-le üle ka paljud muud jaotusvõrguettevõtja põhitegevuse kriteeriumitele vastavad teenused.

Ameti hinnangul ei parandanud läbiviidud reform kuidagi ettevõtte sõltumatust ega ühti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944 eesmärgiga, mis annab selged suunised jaotusvõrkude sõltumatuse tugevdamiseks. Konkurentsiameti hinnangul aitaks Elektrilevi OÜ omandiline eraldamine Eesti Energia AS-i kontsernist kindlasti kaasa Elektrilevi OÜ tegevuse parema läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks.

Veel uudiseid samal teemal

Lumetorm
12.12.2022

Konkurentsiamet algatas seoses Saaremaa ulatusliku elektrikatkestusega järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet algatas 12. detsembril järelevalvemenetluse Elektrilevi suhtes seoses ulatusliku elektrikatkestusega Saaremaal.

09.12.2022

Konkurentsiamet ei pea õigeks kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenuse osutamist

Enefit Power ASi taotlus kooskõlastada kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenus ei ole Konkurentsiameti arvates põhjendatud.