Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti hinnang Elektrilevi OÜ sõltumatusele ja võrdset kohtlemist puudutavale tegevusele

Konkurentsiamet viis läbi analüüsi, et kaardistada riskid, mis puudutavad Elektrilevi OÜ sõltumatust Eesti Energia AS-i kontsernist. Amet leidis, et Elektrilevi OÜ integreeritus emaettevõtja Eesti Energia AS-iga tekitab riski, kus jaotusvõrgu tegelikku juhtimist on keeruline ellu viia, ja võib tekkida olukord, kus emaettevõte on väga tugevas siseteabe valdaja rollis. Amet jõudis seisukohale, et küsimuses, kas Elektrilevi OÜ on piisavalt läbipaistval määral sõltumatu teistest Eesti Energia AS-i kontserni kuuluvatest ettevõtjatest, on peamiseks n-ö valupunktiks Elektrilevi OÜ juhtimiskeskuse väljaviimine ettevõttest. Lisaks andis jaotusvõrguettevõtja Enefit Connect OÜ-le üle ka paljud muud jaotusvõrguettevõtja põhitegevuse kriteeriumitele vastavad teenused.

Ameti hinnangul ei parandanud läbiviidud reform kuidagi ettevõtte sõltumatust ega ühti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944 eesmärgiga, mis annab selged suunised jaotusvõrkude sõltumatuse tugevdamiseks. Konkurentsiameti hinnangul aitaks Elektrilevi OÜ omandiline eraldamine Eesti Energia AS-i kontsernist kindlasti kaasa Elektrilevi OÜ tegevuse parema läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks.

Veel uudiseid samal teemal

16.06.2022

Elektrilevi on kohustatud Hiiumaal liitumispakkumisi väljastama

Konkurentsiamet viis läbi järelevalvemenetluse, mis puudutab Elektrilevi tegevust seoses Hiiumaal tekkinud probleemiga tootjate võrguga liitumiseks. Elektrilevi andis 2022. aasta jaanuaris avalikult teada, et keeldub võrgupiiratuse tõttu Hiiumaal edaspidi liitumispakkumiste väljastamisest tootjatele, kes soovivad tootmist võrku anda.

24.05.2022

Tallinnas toimuvad Balti elektriturufoorum ja Balti gaasiturufoorum

Konkurentsiamet korraldab Tallinnas 24.05 Balti elektriturufoorumi ja 25.05 Balti gaasiturufoorumi. Traditsioonilised regionaalsed kohtumised toovad kokku Balti, Soome, Rootsi ja Poola energiaregulaatorid, turuosalised ja poliitikakujundajad, et otsida koos lahendusi põletavatele probleemidele energeetikavaldkonnas.