Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti aasta oli pandeemiast hoolimata töine

Konkurentsiameti aastaraamat 2020 võtab kontsentreeritult vaatluse alla ameti tegevuse tänases ärevas olukorras, mil  taustajõuna on majandusregulaatori roll väga oluline. Majanduselu jätkub pandeemia kiuste ning vaba konkurentsi tagamine on nii tarbijate kui ettevõtjate huvides. Eelmisest aastast väärivad ameti tegevusvaldkondadest rõhutamist väga erinevad teemad.

Hinnaregulatsioon puudutab ameti tegevusvaldkondadest kõige otsesemalt kõiki tarbijaid iga päev. Monopoolsete teenuste (elekter, küte, gaas, vesi) puhul puuduvad tarbijatel valikud. Seega on ameti kui hinnaregulaatori roll äärmiselt oluline ning tarbijate kaitsele ning efektiivsusele suunatud. Aastatepikkuse töö tulemusena on hinnad tugeva kontrolli all. Kaugküttehinnad suuremates linnades, kus tarbitakse suurim osa soojusest, on stabiilsed ning pigem langenud. Vee hind Tallinnas langes kodutarbijatele pärast kümneaastast paigalseisu 27%. Elektri poolel iseloomustab monopoolset võrguteenust viimase kümne aasta võrdluses stabiilne hinnakujundus.

Suurematest analüüsidest võib nimetada ravimituru analüüsi, mille peamiseks järelduseks on, et kehtiv ravimite hinnaregulatsioon on puudulik ning selle järelevalve on killustunud. Selles olukorras on märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks ning tarbijad maksavad rohkem kui oleks tegelik õiglane hind. Amet peab vajalikuks kehtestada selge ja ilma lünkadeta hinnaregulatsioon, mis tagaks ravimite majandusliku kättesaadavuse patsiendile.

Üks keerukamaid juhtumeid koondumiste valdkonnas oli kinomonopoli tekke ära hoidmine, kus amet ütles koondumise taotlusele selgelt ei, sest selles olukorras jääks tarbija kaotajaks.

Energeetikavaldkonna teemadest on olulisim nn. rohepööre ning selge eesmärk saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Selles suunas toimub ka meie energeetika süsteemi ümberkujundamine. Üha olulisemaks küsimuseks roheenergiale üleminekul on varustuskindlus ka uues majanduskeskkonnas.

Kõik eelnimetatud teemad ning muud märkimisväärsed juhtumid on täpsemalt kirjeldatud aastaraamatus, mis on leitav Konkurentsiameti kodulehelt aastaraamatute vahelehelt »: