Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiameti 2023. aasta augusti energiaturgude ülevaade

Elektribörsi Nord Pool (NP) andmetel oli elektri keskmine börsihind augustis 2023 Eesti hinnapiirkonnas 94,38 €/MWh, Läti ja Leedu hinnapiirkonnas 102,49 €/MWh ja Soome hinnapiirkonnas 66,44 €/MWh. Börsihinda mõjutasid augusti teises pooles aset leidnud nii Eesti kui ka Soome elektrijaamade pikemaajalised hooldus- ja remonttööd ning Soome ja Rootsi vahelised ülekandevõimsuste piirangud. Keskmised  börsihinnad augustis olid Lätis ja Leedus ühesugused, sest riikidevahelistel piiriülestel ühendustel ülekoormust ei esinenud. Läti ja Leedu börsihinda mõjutasid Eesti, Läti, Leedu ja Poola vahelised ülekandepiirangud. Tuleviku elektri- ja gaasihinda prognoosivate tuletisinstrumentide põhjal nähtub, et prognoositav elektri- ja gaasihind on kõrgeim just 2024. aasta I kvartalis, vastavalt 150,92 €/MWh ja 53,705 €/MWh.

Lisaks on ülevaates kajastatud ka Balti-Soome gaasibörsil GET Baltic kaubeldud maagaasi keskmine hind, mis oli augustikuus Baltic Gas Spot Indexi (BGSI) puhul 41,44 €/MWh. Samuti on ülevaates kajastatud elektri- ja gaasipakettide hinnavõrdlus, kusjuures augusti andmete alusel oli kõige soodsam elektripakettidest börsipakett ja gaasipakettidest muutuva hinnaga pakett.

2023. aasta augusti energiaturgude ülevaadet on võimalik näha SIIT. (961.5 KB, PDF)

Veel uudiseid samal teemal

Pildil elektriliinid
30.11.2023

Konkurentsiamet algatas Elering AS-i suhtes järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet on alustanud järelevalvemenetlust Elering AS-i suhtes, et uurida elektrituruseaduse võimalikku rikkumist Elering AS-i omandisse kuuluva Kiisa avariielektrijaama käitamise osas.

Pildil elektriliinid
28.11.2023

Konkurentsiameti 2023. aasta oktoobri energiaturgude ülevaade

9. oktoobril 2023, tuvastati Balticconnectoril avarii, mistõttu Balticconnector suleti ning osaliselt selle tõttu on gaasihind võrreldes septembriga märgatava hüppeteinud. Gaasihind on tõusnud 40 €/MWh tasemelt 60 €/MWh tasemele.