Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet viis läbi avaliku raudteeturu analüüsi

Foto autor: Rasmus Telve

Konkurentsiamet viis läbi avaliku raudteeturu analüüsi, et tuvastada sektoriga seotud probleeme ning esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM), Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) ning turuosalistele seisukohad ning ettepanekud probleemide lahendamiseks.

Eesti avalikul raudteeturul on kujunenud olukord, kus kaubaveo ja reisijateveoteenus on koondunud sisuliselt kahe ettevõtja kätte.

Turuolukorda parandava meetmetena soovitab Konkurentsiamet muuhulgas TTJA-l vaadata läbi tänane kasutustasude kehtestamise kord ning võtta suund printsiibile, et kasutustasud kehtestatakse pikemaks perioodiks.

Lisaks, konkurentsiolukorda parandava meetmena võiks kaaluda seni MKM-i haldusalas olevate ettevõtjate Eesti Raudtee AS-i, Operaili AS-i ja Eesti Liinirongid AS-i (Elron)tugevamat eristamist – viia nimetatud ettevõtjad erinevate ministeeriumite haldusaladesse. Kuigi hetkel on keeruline hinnata taolise meetme reaalset mõju konkurentsiolukorra parandamisele, tagaks see ameti hinnangul avalikul raudteeturul siiski parema läbipaistvuse.

Veel uudiseid samal teemal

06.05.2008

Kohus andis Konkurentsiametile õiguse AS-i Spacecom üle

Harju Maakohus tegi 28.04.2008 määruse, millega tunnistas õiguspäraseks Konkurentsiameti otsuse lõpetada AS-i Spacecom avalduse alusel AS-i Eesti Raudtee tegevuse uurimiseks algatatud väärteomenetlus ilma õiguserikkumist tuvastamata.