Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet trahvis Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i

Konkurentsiamet tegi esmaspäeval, 3. augustil Eesti Energia AS-i kontserni kuuluvale Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-le väärteomenetluse korras 250 000 krooni trahvi kahele väiksemale võrguettevõtjale elektrienergia müügist põhjendamatu keeldumise ning müügi taastamisele põhjendamatu lisatingimuse seadmise eest.

Võrguettevõtjad AS Kulon ja Sagro Elekter OÜ ostsid Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-lt elektrienergiat määratud tarne alusel. Määratud tarne moodustab eelkõige see osa ostetavast elektrienergiast, mille tarbimist turuosaline ette prognoosib. Kuna tegelik tarbimine ei pruugi erinevatel põhjustel langeda kokku eelneva prognoosiga (näiteks muutus ilmastikus, tootmisprotsessis vms), siis sellise erinevuse katmiseks ja tasakaalustamiseks on ette nähtud elektrienergia müük avatud tarne alusel. AS Kulon ja Sagro Elekter OÜ olid sõlminud avatud tarne lepingu Baltic Energy Partners OÜ-ga. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS katkestas 2008. aasta 1. veebruarist kuni 20. maini AS-i Kulon ja Sagro Elekter OÜ elektrienergia määratud tarnega varustamise, nõudes neilt varustuse taastamiseks avatud tarne lepingu sõlmimist enda emaettevõtja Eesti Energia AS-ga. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS taastas kahe võrguettevõtja elektriga varustamise alles peale Konkurentsiameti ettekirjutust.

Konkurentsiseaduse kohaselt ei ole Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-l elektrienergia tootmise ja müügi kaubaturul turgu valitsevat seisundit omava ettevõtjana lubatud põhjendamatult keelduda kauba müügist ning seada müügi taastamiseks oma klientidele lisakohustusi. Konkurentsiamet leidis, et elektrienergia määratud ja avatud tarne ei ole omavahel sellisel viisil seotud, et Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-l oleks olnud õigus seada eelnimetatud võrguettevõtjatele elektrienergia määratud tarne alusel müügi jätkamise tingimuseks avatud tarne lepingu sõlmimist Eesti Energia AS-ga. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS esitas Konkurentsiametile oma käitumise põhjenduseks erinevaid argumente, mis eelkõige keskendusid sellele, et võrguettevõtjate poolt Baltic Energy Partners OÜ-ga sõlmitud avatud tarne leping ei ole väidetavalt nõuetekohane ning et määratud tarne alusel on ostetud põhjendamatult suuri elektrienergia koguseid. Konkurentsiamet leidis, Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i selgitused ei põhjenda elektrienergia müügi katkestamist ning teatud erimeelsuste eksisteerimine klientidega ei saa ka olla takistuseks määratud tarne alusel elektrienergia müügi jätkamisele. Turgu valitsev ettevõtja peab oma klientidega tekkinud erimeelsused lahendama kliente võimalikult vähe koormaval ja kahjustaval viisil. Konkurentsiamet leidis, et Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i tegevus oli vastuolus konkurentsiseadusega.

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet analüüsis regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuste kvaliteeti ning nimetatud tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust kuni aastani 2020 (kaasa arvatud).

27.10.2021

Konkurentsiamet tegi ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks

Konkurentsiamet tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks. Eelmise aastaga võrreldes on elektrienergia hind 2021. aastal kasvanud 102%, mistõttu on põhjendatud üle vaadata kehtivad taastuvenergia toetuste määramise tingimused ja suurused.