Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse

Konkurentsiamet tegi N.R. Energy OÜ-le kaugkütteseaduse täitmata jätmise eest ettekirjutuse, millega kohustas ettevõtjat viima sisse muudatused 10.03.2016 avaldatud soojuse ostmiseks lepingu sõlmimise kavatsuse teatesse.
Ettevõtja avaldatud teates nõutud käitise valmimise tähtaeg 30.11.2016 (ligikaudu 9 kuud) ei ole osalemisest huvitatud soojuse tootjate poolt reaalselt täidetav. Konkurentsiameti hinnangul peab tähtaeg olema vähemalt 18 kuud alates teate avaldamisest.

Lisaks tuleb teatest kustutada nõue, et konkursil osaleja peab konkursi käigus käitise tehnoloogilise skeemi kooskõlastama Kaitseministeeriumiga ja soojustorustike omanikuga AS-iga Tapa Vesi. Ameti hinnangul ei saa huvitatud soojuse tootjalt nõuda võrguettevõtjale seadusega pandud kohustuste täitmist, kuna tarbijal (Kaitseministeerium) ei ole võimalik osta soojust otse soojuse tootjalt. Tarbija ostab soojust võrguettevõtjalt ehk N.R. Energy OÜ-lt. Võrguettevõtja kohustuste täitmist ei saa nõuda ka soojustorustike omanikult AS-ilt Tapa Vesi, sest viimane on andnud võrguettevõtja kohustused N.R. Energy OÜ-le.

Muudetud teade tuleb avaldada ettevõtja veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehe trükiväljaandes hiljemalt 11.04.2016, arvestusega, et määruse ʺSoojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodikaʺ alusel on soojuse tootjatel õigus 30 päeva jooksul muudetud teate avaldamisest arvates esitada võrguettevõtjale kirjalik sooviavaldus lepingu sõlmimiseks.

Täiendatud 13.05.2015: Konkurentsiamet teatab, et amet pikendas ettekirjutuse täitmise tähtaega ning 06.05.2015 seisuga on ettevõtja ettekirjutuse täitnud.

Veel uudiseid samal teemal

22.07.2021

AS Narva Soojusvõrk peab alustama soojuse ostmise konkursi väljakuulutamise ettevalmistusega

Narva linn, Eesti Energia AS ning Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on juhtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Konkurentsiameti tähelepanu olukorrale Narva linna soojusmajanduses, kuna põlevkivi baasil soojuse tootmine ei ole enam jätkusuutlik.

12.03.2020

Konkurentsiamet soovitab Eesti Energial ja Eesti Gaasil hinnad hinnavõrdlusportaalides avalikustada

Selleks, et elektri- ja gaasiturg saaksid toimida läbipaistavalt ja võrdsetel alustel, soovitab amet Eesti Energia AS-il ja Eesti Gaas AS-il avalikustada nii elektri- kui gaasipakettide hinnakirjad vähemalt ühes hinnavõrdlusportaalis.