Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet tegi ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks

Konkurentsiamet tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks. Eelmise aastaga võrreldes on elektrienergia hind 2021. aastal kasvanud 102%, mistõttu on põhjendatud üle vaadata kehtivad taastuvenergia toetuste määramise tingimused ja suurused. On võimalik, et taastuvenergia toetuse suurus ei ole enam kooskõlas kunagise toetuse andmise eesmärgiga.

Terves Euroopas, sealhulgas Eestis on elektri hind viimasel ajal hüppeliselt tõusnud. Hinnatõusu on peamiselt mõjutanud maagaasi hinnatõus, tarbimise kasv, CO2 kvoodi hind, kivisöe hind, madal taastuvenergia tootmise tase ja muud tegurid. Tarbijate elektriarved on oluliselt suurenenud. Tarbija elektriarves sisalduva taastuvenergia tasuga rahastatakse Eestis taastuvenergia tootmist. Perioodil 2007-2020 on tarbijad taastuvenergia tootmiseks maksnud märkimisväärsed 827,9 miljonit eurot.

Investeerimisotsuste tegemisel on üheks kõige olulisemaks teguriks saadav võimalik tulu. Taastuvenergia tootmisse tehtud investeerimisotsused on lähtunud sel hetkel kehtinud elektri börsihinnast ning võimalikust taastuvenergia toetusest. Kuna elektri hind on 2021. aastal hüppeliselt kasvanud, siis soovitab amet vaadata üle kehtivad toetuse suurused ning viia need vastavusse elektri börsihinnaga.

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet analüüsis regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuste kvaliteeti ning nimetatud tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust kuni aastani 2020 (kaasa arvatud).

13.10.2021

Elektrilevi peab pöörama suuremat tähelepanu võrguühenduste katkestuste likvideerimisele

Konkurentsiamet lõpetas käesoleva aasta 27. aprillil Jõgeva piirkonnaalajaama põlengu ja selle tulemusel toimunud suuremahulise elektrikatkestuse kohta alustatud järelevalvemenetluse. Amet tuvastas, et Elektrilevi AS rikkus võrguteenuste kvaliteedinõudeid võrguühenduse katkestuse kestuse osas.