Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet tegi ettepaneku muuta kirisaadetiste edastamise tasud kulupõhiseks

AS Eesti Post esitas käesoleva aasta juunis Konkurentsiametile taotluse siseriiklike ja rahvusvaheliste kirisaadetiste edastamise tasude muutmiseks. Konkurentsiameti läbiviidud analüüsi kohaselt on AS-i Eesti Post taotlus põhjendatud. Siseriiklike kirisaadetiste edastamise hinnad on muutmata 2007. aastast ja rahvusvaheliste saadetiste hinnad 2000. aastast.

AS-i Eesti Post eelpoolnimetatud taotlus puudutab ainult universaalse postiteenuse raames osutatavate teenuste tasusid. Siseriikliku lihtkirja hind tõuseks taotluse kohaselt praeguselt 35 sendilt 45 sendile, kuid samas langeks näiteks väärtsaadetisena edastatavate standardkirjade baashind kõigis kaalukategooriates 50 sendi võrra.

Konkurentsiamet viis läbi universaalse postiteenuse tasude muutmise analüüsi ja esitas majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepaneku vastavate tasude muutmiseks. Amet leiab, et universaalse postiteenuse tasud on 4,4 miljoni euro ulatuses subsideeritud teiste teenuste arvelt. Sellise olukorra muutmiseks on kaks võimalust – kas muuta teenuste tasusid või maksta puudujääv osa kinni riigieelarvest. Viimane moonutaks oluliselt konkurentsiolukorda ning oleks riigieelarvele põhjendamatu lisakoormus.

2010. aastal edastati Eestis keskmiselt 4,9 lihtkirja elaniku kohta aastas. Rahvusvahelisi lihtkirju edastati keskmiselt 1,4 saadetist elaniku kohta aastas.

Veel uudiseid samal teemal

25.09.2019

Konkurentsiamet andis AS-ile Eesti Post universaalse postiteenuse osutamise loa järgmiseks viieks aastaks

Konkurentsiamet tegi 9. septembril otsuse (PDF) anda universaalse postiteenuse osutamise tegevusluba järgmiseks viieks aastaks AS-ile Eesti Post (rahvusvahelise nimega Omniva). 

02.08.2019

Universaalse postiteenuse osutajana jätkab AS Eesti Post

Konkurentsiamet kuulutas 02.04.2019 välja konkursi universaalse postiteenuse osutaja leidmiseks Eesti Vabariigi territooriumil. Konkursile esitati üks pakkumine - AS Eesti Post (registrikood 10328799), aadress Pallasti 28, Tallinn 10001.

Konkurentsiamet teatab, et AS Eesti Post on kuulutatud konkursi võitjaks.