Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet tegi ettekirjutuse puksiirfirmale AS PKL

Konkurentsiamet tegi 05.03.08 puksiirfirmale AS PKL ettekirjutuse, milles kohustas aktsiaseltsi PKL hoiduma sadamapukseerimise teenuste osutamisel mittekonkurentidest klientidele mistahes vormis tingimuse seadmisest, mille kohaselt aktsiaselts PKL osutab kliendile vastavat teenust üksnes juhul, kui klient ostab teenuse tervikuna AS-ilt PKL. 

AS PKL on suurim Eestis tegutsev sadamapukseerimise teenuse osutamisega tegelev ettevõtja, kelle turuosa on juhtumis uuritud sadamates vahemikus 75-80%. Ülejäänud osa turust kuulub AS-i PKL väiksemale konkurendile OÜ-le Alfons Hakans. Konkurentsiamet alustas AS-i PKL tegevuse uurimist OÜ Alfons Hakans 25.10.06 taotluse alusel. OÜ-l Alfons Hakans ei olnud 2005. ja 2006. aastal mitmel juhul tehnilistel põhjustel võimalik oma jõududega tankereid pukseerida, mistõttu vajati appi AS-i PKL puksiire. AS PKL keeldus sellistes olukordades teenuse osutamisest ning nõudis, et kogu pukseerimisteenus tellitaks täies ulatuses temalt. AS PKL väitis, et ta ei ole võimeline AS-i Alfons Hakans puksiiridega ohutult koos töötama. 

Konkurentsiamet asus seisukohale, et AS-il PKL kui turgu valitseval ettevõtjal ei olnud õigust keelduda teenuse osutamisest, kui teenust tellis tema mittekonkurendist klient, näiteks loots või tankeri operaator. Turgu valitsev ettevõtja võib teenuse osutamisest keelduda üksnes erandlikel ja selgelt põhjendatud juhtudel, kusjuures klientidele seatavad lisatingimused peavad olema objektiivselt põhjendatud ning möödapääsmatud. Kuigi Konkurentsiamet möönis, et teenuse osutamise ohutus võiks iseenesest selline põhjendus olla, siis antud juhul ei leidnud koostöö ohtlikkus kinnitust. Teisalt leidis Konkurentsiamet, et AS-il PKL on kirjeldatud olukorras õigus keelduda teenuse osutamisest, kui teenuse tellijaks on tema konkurent, sh. OÜ Alfons Hakans, sest viimasel on endal võimalik täiendavatesse puksiiridesse investeerida ja niiviisi teenuse osutamise võimekust tõsta. 
 

Veel uudiseid samal teemal

19.02.2021

Konkurentsiamet lõpetas kinode koondumise menetlemise

Konkurentsiamet lõpetas 19.02.2021 MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised otsustasid koondumisest loobuda.

02.09.2020

Ravimite hinnaregulatsioon on näilik

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Ameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.