Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet teeb ettepaneku elektrikatkestuste hüvitamise süsteemi muutmiseks

Foto autor: Johann Kööp

Konkurentsiamet on välja töötanud ettepanekud elektrikatkestuste hüvitamise süsteemi muudatusteks, et tagada võrguteenuse kvaliteedi rikkumise korral tarbijatele õiglasem hüvitis. Amet saatis ettepanekud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Justiitsministeeriumile.

2019. aasta sügisel toimunud Võru linna ja selle lähiümbruse ulatusliku elektrikatkestuse tõttu läbi viidud järelevalvemenetluse käigus selgitas Amet välja, et elektrikatkestuste hüvitamise süsteem vajab ajakohastamist nii lubatud katkestuste kestuse, kui kvaliteedi rikkumisel kompensatsiooniks arvestatava võrgutasu vähendamise arvestamise korra ja määrade osas. Ameti hinnangul peab kompensatsioon elektrikatkestuste korral jõudma kannatanud osapooleni, st lõpptarbijani.

Elektrikatkestuste hüvitamise süsteem tuleneb majandus-ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005 määrusest nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral“.

Ettepanekutega saab tutvuda ameti kodulehel. (337.07 KB, PDF)

 

Veel uudiseid samal teemal

Autor: Johannes Arro
19.02.2021

Konkurentsiamet soovitab taastuvenergia toetused järk-järgult kaotada

Konkurentsiamet analüüsis Eestis rakendatud taastuvenergia toetuste skeeme ning nende majanduslikku mõju ning soovitab üle minna turupõhisele lahendusele ning taastuvenergia toetused järk-järgult kaotada.

17.02.2021

Varustuskindluse tagamine kliimaneutraalsuse ja vaba konkurentsi tingimustes

Konkurentsiameti aruanne elektri- ja gaasituru toimimisest viimasel paaril aastal keskendub muuhulgas ka Eesti jaoks põletavale küsimusele, kuidas on kliimaneutraalsuse eesmärki silmas pidades tagatud varustuskindlus tulevikus nii Eestis kui Euroopas. Aruandes selgitatakse, kuidas on varustuski