Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet sai peresõbraliku tööandja hõbemärgise

Täna anti Sotsiaalministeeriumi poolt Konkurentsiametile üle peresõbraliku tööandja hõbemärgis, millega hinnati ameti samme, mis on muutnud töökeskkonna pere- ja töötajasõbralikumaks.

Mari Ellik, kes on aidanud programmi  eest vedada Konkurentsiametis viimased 2 aastat, ütles, et muudatused ei ole toimunud üleöö, vaid on olnud teadlike otsuste tulemus. „Meie eesmärk on olnud luua töökeskkond, mis arvestaks inimeste vajadustega ning aitaks ühendada töö- ja eraelu. Oleme inimestele pakkunud nii paindlikku tööaega kui kaugtöövõimalusi, loonud terviseedendamise programmid jms. Kindlasti on veel palju tööd ees, et jõuda kuldmärgiseni,“ kommenteeris Ellik.

Peresõbraliku tööandja programmis osalemine on pikaajaline protsess, mis toimub organisatsioonide juhtkondade eestvedamisel tihedas koostöös töötajatega. Lõppmärgise saanud organisatsioonidel tuleb iga kahe aasta tagant läbida järelhindamine.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse  organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, tööandjatele on seal osalemine on  tasuta.