Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust elektrienergia võrgutasude arvutamise metoodika kohta

09.07.2018 jõustusid elektrituruseaduse (ELTS) muudatused, mis muuhulgas täpsustasid elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid. ELTS § 72 lõige 4 sätestab, et Konkurentsiamet töötab välja ja avalikustab ELTS § 71 lõike 1 punktides 3–5 nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika. Konkurentsiamet, lähtunud ELTS § 72 lõikest 4 ja võtnud arvesse ELTS-is toodud elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid, täiendas ameti poolt varasemalt välja töötatud ja avalikustatud metoodikat nimetusega „Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtne metoodika“. Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust ja kommentaare metoodika osas e-posti aadressil: tauri.liiders@konkurentsiamet.ee hiljemalt 03.12.2018.

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2021

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet analüüsis regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuste kvaliteeti ning nimetatud tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust kuni aastani 2020 (kaasa arvatud).

27.10.2021

Konkurentsiamet tegi ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks

Konkurentsiamet tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku taastuvenergia toetuste ülevaatamiseks. Eelmise aastaga võrreldes on elektrienergia hind 2021. aastal kasvanud 102%, mistõttu on põhjendatud üle vaadata kehtivad taastuvenergia toetuste määramise tingimused ja suurused.