Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet nõuab EstWin baasvõrgule ligipääsu tingimuste leevendamist

Konkurentsiamet tegi Eesti Lairiba Sihtasutusele (ELA SA) ettekirjutuse, millega nõuab alates 20. novembrist 2017 EstWin baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamist, et parandada maapiirkondade elanikele kiire interneti osutamise võimalusi.

ELA SA on Eesti Infotehnoloogia Liidu liikmete poolt rajatud SA, mis rajab maapiirkondadesse kiiret internetti võimaldavat baasvõrku EstWin. Selle aasta alguseks oli võrgu rajamisse investeeritud 58 mln eurot, millest 86% on kaetud avalikest vahenditest. Avaliku rahastamise eesmärgiks on rajada baasvõrk maapiirkondadesse, kuhu eraettevõtjad ei ole turutingimustel valmis investeerima. Seda baasvõrku kasutades on sideettevõtjatel võimalik senisest laialdasemalt pakkuda tarbijatele erinevatel viisidel lairibateenust.
ELA SA on kujundanud ligipääsutingimused EstWin baasvõrgule viisil, mis on sobivad eelkõige suurtele mobiilsideettevõtjatele, kellel on palju tarbijaid. Maapiirkondades aga asuvad vähesed tarbijad suurte vahemaade taga ning seal teenust osutada soovivatele teistele ettevõtjatele ELA SA hinnakiri ei sobi. 
Maapiirkondade tarbeks on küll kujundatud teenus „kiu rent tarbijaühenduseks“, kus tasu tarbija kohta on väiksem, kuid selle kasutatavust on erinevate tingimustega oluliselt piiratud. Eelkõige on piiratud tarbijate arvu ja renditava kiulõigu pikkust. Konkurentsiameti ettekirjutus nõuabki nende piiravate tingimuste eemaldamist.
On oluline, et maapiirkondades oleks mõistlikud võimalused saada lairibateenust tarbijate eelistatud tehnilise lahendusega. „Arenevast digimajandusest peavad osa saama kõik inimesed igas Eesti piirkonnas,“ ütles Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots. ELA SA baasvõrgule juurdepääsutingimuste leevendamine loob paremad võimalused eeskätt fikseeritud püsiühenduste jt. lokaalsete lahenduste arenguks.
 

Veel uudiseid samal teemal

19.02.2021

Konkurentsiamet lõpetas kinode koondumise menetlemise

Konkurentsiamet lõpetas 19.02.2021 MM Grupp OÜ ja Forum Cinemas OÜ koondumise menetlemise, kuna koondumise osalised otsustasid koondumisest loobuda.

02.09.2020

Ravimite hinnaregulatsioon on näilik

Konkurentsiamet viis läbi konkurentsiolukorra analüüsi, et hinnata ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Ameti hinnangul on kehtiv ravimite juurdehindluse süsteem puudulik ning selle järelevalve killustatud. Selle tulemusel esineb märkimisväärne risk kehtestatud reeglite eiramiseks.