Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet kooskõlastas elektrituru finantsinstrumentide metoodikad Eesti ja Soome piiri jaoks

Konkurentsiamet kooskõlastas  finantsinstrumentide metoodikad, mis aitavad elektrimüüjatel hinnariske maandada.

Samuti on need metoodikad kooskõlastanud  ka Läti ja Soome regulaatorid ja sellega seoses saavad Elering ja Fingrid (Soome põhivõrguettevõtja) hakata pakkuma pikaajalisi ülekandeõigusi (finantsinstrumendid) Eesti ja Soome piiril. Pikaajalised ülekandeõigused Eesti ja Soome piiril on väga olulised, sest need aitavad elektrimüüjatel oma hinnariske maandada.

Konkurentsiamet kooskõlastas „Pakkumispiirkonna piiril väljaantavate piirkondlikult kujundatud pikaajaliste ülekandeõiguste kohta Balti võimsusarvutuse alas pikaajaliste ülekandeõiguste piirkondlik kujundus“ metoodika ja „Balti võimsusarvutuse ala piirkondliku spetsiifilise lisa“ metoodika ning kiitis heaks „Kahepoolse metoodika ettepaneku piirkonnaülese võimsuse jagamiseks pikkade ajavahemike korral Eesti-Soome pakkumispiirkonna piiril kohta“.

Rohkem infot: Elering
 

Veel uudiseid samal teemal

Pilt elektriliinidest
28.04.2023

Konkurentsiamet jättis Enefit Power AS-i taotletud kõrgema elektri universaalteenuse hinna kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 28.04.2023 kooskõlastamata Enefit Power AS-i taotluse kehtestada elektri universaalteenuse kõrgem tootmishind.

Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee sõnul ei vasta tootja taotletud universaalteenuse tootmishind seaduse nõuetele ega ole ka tänases turusituatsioonis põhjendatud.  

Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust
23.03.2023

Elektrilevi peab tõhustama elektrikatkestuste ärahoidmise ja kõrvaldamise võimekust

Saaremaal 9.–16. detsembril 2022. aastal aset leidnud ulatuslike elektrikatkestuste põhjuste analüüs näitas, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude (näiteks liinide läheduses olevate puude) üle.