Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet keelas teist korda AS Eesti Post ja AS Express Posti koondumise

Ettevõtjad soovisid koonduda ka 2011. aastal

Konkurentsiamet tegi 5. oktoobril 2022 otsuse, millega keelas AS Eesti Post ja tema ainukese konkurendi AS Express Posti koondumise.

Külliki Lugenbergi, koondumiste kontrolli osakonna juhataja, sõnul on tegemist juba teistkordse keelamisega, sest samad ettevõtjad soovisid koonduda ka 2011. aastal, mil Konkurentsiamet samuti tehingule luba ei andnud. „Hoolimata postivaldkonna mahtude langusest viimastel aastatel ei ole Konkurentsiameti hinnangul põhjendatud anda luba koondumisele, mis oleks koheselt kaotanud igasuguse konkurentsi perioodika kojukandeteenuse, ärikirjateenuse ning otsepostisaadetiste edastamise teenuse osas,“ ütles Lugenberg.

AS Eesti Post ja AS Express Post osutavad mõlemad perioodika kojukandeteenust, ärikirjateenust ning otsepostisaadetiste edastamise teenust, seejuures tegutseb AS Express Post suuremates linnades ning nende lähiümbruses. Koondumise lubamise korral oleks AS Eesti Post saavutanud monopoolset seisundi üle kogu Eesti.

Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate vahelisi koondumisi, mille osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. Koondumise osalise käive arvutatakse vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määrusega nr 68 kehtestatud käibe arvutamise juhendile.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

 

 

Veel uudiseid samal teemal

03.03.2021

Konkurentsiamet avaldas 2020. aasta postituruaruande

Ameti aruanne käsitleb 2020. aastal postiteenuste valdkonnas toimunud arenguid, esile kerkinud probleeme ja Konkurentsiameti tegevust. Postiseaduse kohaselt esitab Konkurentsiamet iga aasta teises kvartalis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile postiteenuste valdkonna aruande eelmise kalendriaasta kohta.

30.06.2020

Postiteenuste valdkonna aruanne 2019

Konkurentsiamet on avaldanud 2019. aasta aruande postiteenuste valdkonnas toimunud arengute ja esilekerkinud probleemide ning ameti tegevuse kohta.