Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet jättis Ryanairi kaebuse rahuldamata

Pildil Ryanairi lennuk

Konkurentsiameti hinnaanalüüsi kohaselt on Tallinna Lennujaama tasud põhjendatud.

Tallinna Lennujaam teatas tasude tõstmisest 2022. aasta suvel. Lennundusseadusest tulenevalt ei ole Tallinna Lennujaam AS kohustatud tasumäärasid Konkurentsiametiga enne rakendamist kooskõlastama, küll aga võib nii lennujaama kasutaja kui ka haldaja pöörduda Konkurentsiameti poole taotlusega analüüsida tasumäärade muutmise põhjendatust. Ryanair esitas 31.10.2022 taotluse Tallinna Lennujaama 19.07.2022 kehtestatud lennujaamatasude kontrollimiseks ja lisaks kaebuse Tallinna Lennujaama rikkumiste tuvastamiseks.

24.04.2023 otsusega luges Konkurentsiamet Tallinna Lennujaama tasud põhjendatuks. Menetluses ei tuvastatud, et Tallinna Lennujaam oleks lennujaamatasude määramisel seaduse ja lennujaamatasude arvestamise metoodika vastu eksinud. Küll juhtis Konkurentsiamet tähelepanu sellele, et Tallinna Lennujaam on Eesti suurim rahvusvaheline lennujaam, millele arvestatavat alternatiivi ei ole. Seetõttu tuleb Tallinna Lennujaamal oma tegevuses järgida konkurentsiseaduse nõudeid ja keelatud on rakendada võrdväärsete kokkulepete korral erinevaid tingimusi, pannes sellega mõned lennuettevõtjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Lennundusseaduse järgi avalikustab Tallinna Lennujaam Konkurentsiameti otsusega kooskõlas olevad uued tasumäärad oma veebilehel ja võib neid rakendada pärast kahe nädala möödumist uute tasumäärade avalikustamisest arvates.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.