Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet jättis AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata

Konkurentsiamet jättis 02.05.2011.a AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega.

Konkurentsiamet jättis hinnataotluse kooskõlastamata, kuna ettevõtja soovis hinda lülitada komponente, mis ei ole aktsepteeritavad, näiteks reovee puhastamise nõuete mittetäitmisest tingitud kulu ning osade tarbijate poolt tasumata arvete kulu. „AS-i Tallinna Vesi taotluse kohaselt moodustaks ettevõtja ärikasum kogu veeteenuse hinnast 50%, millega Konkurentsiamet ei saa nõustuda, kuna see ei ühti põhjendatud tulukuse põhimõtetega,“  selgitas Konkurentsiameti otsust peadirektor Märt Ots.

Ka ei  ole AS Tallinna Vesi alustanud veeteenuse hinna kooskõlla viimist  võrdse kohtlemise põhimõttega, mis tähendab, et hinnavahet füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel ei ole hakatud seaduse kohaselt kahandama.

AS Tallinna Vesi esitas  Konkurentsiametile 10.11.2010 taotluse veeteenuse hinna kooskõlastamiseks Tallinnas ja Saue linnas. Esialgse puudustega hinnataotluse luges Konkurentsiamet nõuetekohaseks arvates 2011. aasta 14. jaanuarist, kuna nimetatud kuupäevaks täiendas AS Tallinna Vesi hinnataotluse aluseks olevat dokumentatsiooni selliselt, et see võimaldas Konkurentsiametil menetluse alustamist.

Veel uudiseid samal teemal

21.10.2019

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi septembris esitatud hinnataotluse alusel uued veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning Harku alevikus. Uus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Tallinna ja Saue linnas langeb kodutarbijale 27% ja kujuneb 1,27 €/m3.

20.06.2019

Tallinna Ringkonnakohus andis Konkurentsiametile õiguse ASi Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõuet puudutavas vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus tegi 19.06.2019 otsuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses haldusasjas.