Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet ei pea õigeks kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenuse osutamist

Enefit Power ASi taotlus kooskõlastada kodutarbijale ning mikro- ja väikeettevõtjale erineva hinnaga universaalteenus ei ole Konkurentsiameti arvates põhjendatud.

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul tänane elektridefitsiidis turg võimaldab saada elektrijaamadest nende tootmise tehnilise maksimumi.  „Energiakriisis on sellise elutähtsa teenuse nagu elektrienergia tootja kohustus hoida oma seadmed töökorras ja maksimaalses kasutuses. Kui Enefit Power AS tagab oma keevkihttehnoloogial põhinevate tootmisseadmete korrektse töö, siis on kaetud kõikide universaalteenuse tarbijagruppide vajadus, ning ei ole vaja eraldi tootmishindasid kooskõlastada,“ ütles Pärn-Lee.

Universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamistaotluse menetlus jätkub ning Konkurentsiameti hinnangul peab see olema kõigile universaalteenuse tarbijagruppidele ühesugune. Hetkel ootab Konkurentsiamet ettevõtjalt lisaandmeid ja selgitusi.

31.10.2022 võttis Konkurentsiamet menetlusse Enefit Power AS uue taotluse kodutarbijale universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamiseks. 7.11.2022 saabus Enefit Power AS taotlus universaalteenuse tootmishinna kooskõlastamiseks mikro- ja väiketarbijatele.

Universaalteenuse tootmishind arvutatakse kolme majanduslikult kõige kulutõhusama tootmisseadme alusel, milleks on keevkihttehnoloogial põhinevad Auvere Elektrijaam, Balti Elektrijaama 11. plokk ja Eesti Elektrijaama 8. plokk. Arvestades tootmisseadmete võimsusi, siis nende tootmisseadmete potentsiaalne tootmisvõimekus on toota vähemalt 4 - 4,5 TWh elektrienergiat aastas. Kuigi tänane turg on elektridefitsiidis, siis  Enefit Power AS-i hinnangul jäävad tema keevkihtplokkide võimsused ligikaudu pool kasutusajast turult kõrvale ja ei ole võimelised kõigile universaalteenuse tarbijagruppidele (kodutarbijad, kohalikud omavalitused, mikro- ja väiketarbijad) vajalikku kogust energiat tootma. Seetõttu soovib Enefit Power AS mikro- ja väiketarbijatele müüdava universaalteenuse elektri tootmishinna kujundada tolmpõletustehnoloogial töötavate seadmete baasil. Nende seadmetega on elektri tootmishind kõrgem võrreldes keevkihttehnoloogial põhinevate seadmete tootmishinnaga.

29.09.2022 jättis Konkurentsiamet kooskõlastamata Enefit Power AS-i universaalteenuse osutamiseks elektrienergia tootmishinna (181,83 €/MWh) ning kehtestas ajutise tootmishinna 154,08 €/MWh, mis kehtib siiani.

Elektrimüügi universaalteenuse hind selle tarbijale koosneb kooskõlastatud elektrienergia tootmishinnast, millele lisandub täiendava kulukomponendina elektrimüüja universaalteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi-, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja–kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

 

Veel uudiseid samal teemal

Lumetorm
12.12.2022

Konkurentsiamet algatas seoses Saaremaa ulatusliku elektrikatkestusega järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet algatas 12. detsembril järelevalvemenetluse Elektrilevi suhtes seoses ulatusliku elektrikatkestusega Saaremaal.

Elektribörs vajab revisjoni, kuna mitmed asjaolud, mis viisid hinnatõusuni, võivad juhtuda ka tulevikus
13.10.2022

Nord Pool peab Balti turule pakutavad tooted muutma paindlikumaks

Eesti, Läti ja Leedu energia regulaatorite ühisanalüüs leidis, et Nord Pooli elektribörsi elektrihinna järsu tõusu põhjustas 17. augustil 2022 erinevate asjaolude kokkulangemine nagu ka Balti turu väiksusest tulenevad eripärad. Turureeglite rikkumist analüüsi raames ei leitud.