Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet andis portaalile www.elektrihind.ee usaldusmärgise

ww.elektrihind.ee portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.

Konkurentsiamet tegi otsuse anda usaldusmärgis Go OÜ hallatavale võrdlemisvahendile www.elektrihind.ee kinnitades sellega, et portaalis jagatav teave on usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.

Konkurentsiameti energia- ja taristuosakonna juhataja Margus Kasepalu sõnul on võrdlemisvahend väiksematele tarbijatele tõhus abimees turul tehtavate energiapakkumiste eeliste hindamiseks. „Varem esitasid ainult osad elektrimüüjad andmeid võrdlemisvahendile. Nüüd tekib kõigil elektrimüüjatel kohustus saata oma kõigi pakutavate elektripakettide andmed usaldusmärgisega võrdlemisvahendi käitajale,“ ütles Kasepalu. Lisaks sellele peavad elektrimüüjad teavitama tarbijaid kõigist kättesaadavatest usaldusmärgisega võrdlemisvahenditest oma elektrimüügi arvetel. Märtsikuu elektriarvete väljastamiseni on kolm nädalat aega ja see peaks olema piisav aeg, et müüjad saaksid oma arvetele www.elektrihind.ee kohta viite lisada.

Konkurentsiamet soovitab tarbijatel elektripaketi vahetamisel olla väga hoolikas. Tarbijate jaoks on oluline hinnata, kas valitud elektripakett on kõige soodsam ja kas elektri kokkuhoidmiseks on võimalik midagi teha. Tarbijal on võimalik valida börsihinnal põhineva paketi, fikseeritud hinnaga paketi, kombineeritud paketi (börsi ja fikseeritud hinnaga pakett) või universaalteenuse vahel. Kuigi elektrihinna tõusu ja langust on keeruline prognoosida, tasub tarbijal kõik valikud hoolikalt läbi mõelda, kasutades selleks elektrihinna võrdlemisvahendi portaali abi.

Amet on jälginud elektrihinna muutusi ja ajalooliste andmete põhjal saab öelda, et börsihinnaga paketid on osutunud fikseeritud hinnaga pakettidest soodsamaks. Ent seejuures tuleb tähele panna, et börsipakett kujuneb fikseeritud paketist soodsamaks siis, kui järjepidevalt pikema aja vältel börsihinnaga osta. Samas kui tarbija soovib eelarves täpsemalt elektrikulu arvestada, siis fikseeritud hinnaga paketi puhul on eelarvet võimalik paremini planeerida. Teadlikumalt tarbides on börsihinnaga paketi valinud tarbijal veel üks võimalus kulusid kokku hoida. Seda näiteks nii, et kõrgema hinnaga tundidel tarbida teadlikult vähem ja suunata oma juhitav tarbimine madalama hinnaga tundidele. Paindlik tarbimine võib tuua sellisel juhul küllaltki suure säästu. Fikseeritud hinnaga paketi valinud tarbijal sellist võimalust ei ole. Sobiva elektrimüüja leidmisel on kindlasti võimalik saavutada kokkuhoid.

Möödunud aasta 25. märtsil lisati elektrituruseadusesse säte, et väiksematel tarbijatel peab olema tasuta juurdepääs vähemalt ühele usaldusmärgisega vahendile, mille abil müüjate pakkumisi võrrelda.

Konkurentsiamet teostab riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

 

Veel uudiseid samal teemal

Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust
23.03.2023

Elektrilevi peab tõhustama elektrikatkestuste ärahoidmise ja kõrvaldamise võimekust

Saaremaal 9.–16. detsembril 2022. aastal aset leidnud ulatuslike elektrikatkestuste põhjuste analüüs näitas, et Elektrilevi peab suurendama nii planeerimisoskust kui reaalset rikete kõrvaldamise võimekust. Samuti on vaja tõhustada järelevalvet elektriliine ohustavate asjaolude (näiteks liinide läheduses olevate puude) üle.

10.02.2023

Avalik konsultatsioon Elering AS-i elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste osas

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia ülekande võrguteenuse tasude ning elektri võrgulepingu tüüptingimuste taotluse.