Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet andis kohustustega loa AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan koondumiseks

Pildil lihatooted

Konkurentsiameti andis loa AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia, AS-i HKScan Latvia ja UAB „HKScan Lietuva“ koondumisele tingimusel, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustused.

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul on tegemist Eestis lihatoodete tootmise ja müügi turul väga tugevat positsiooni omavate ettevõtjatega, kes pakuvad laia valikut lihatooteid ja kel on tuntud kaubamärgid. „AS Maag Grupp ja AS HKScan Estonia tegelevad mõlemad lihatoodete tootmisega, AS Maag Grupp turustab oma tooteid Rannamõisa ja Rannarootsi kaubamärgi all, AS-ile HKScan Estonia kuuluvad kaubamärgid Tallegg ja Rakvere,“ ütles Pärn-Lee.

Konkurentsiamet jõudis menetluse tulemusena seisukohale, et AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia koondumine oleks oluliselt kahjustanud konkurentsi valge värske liha ja töödeldud lihatoodete tootmise ja müügi kaubaturgudel. Ent konkurentsiseaduse kohaselt võib Konkurentsiamet anda koondumiseks loa, kui koondumise osalised võtavad konkurentsi kahjustumise vältimiseks endale kohustused. AS Maag Grupp tegi ettepaneku kohustuste võtmiseks. „AS Maag Grupp võõrandab kahes etapis oma senise äritegevuse lihatoodete tootmise ja müügi valdkonnas – Rannamõisa kaubamärgi all turustatavad kanalihatooted ja AS-i Rannarootsi Lihatööstus. Tänu kohustuste võtmisele ei toimu koondumisega püsivat muutust turu struktuuris ning AS-i Maag Grupp ja AS-i HKScan Estonia äritegevuste koondumist,“ selgitas Evelin Pärn-Lee.

Konkurentsiamet kontrollib ettevõtjate koondumisi, mille osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot. Koondumise osalise käive arvutatakse vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määrusega nr 68 kehtestatud käibe arvutamise juhendile.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.

 

Veel uudiseid samal teemal

17.12.2021

Kohtuvaidluse tulemusena on selge, et Konkurentsiamet on Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlemisel teinud õiguspärase otsuse

Riigikohus ei võtnud menetlusse ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, Aidu Tuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ kassatsioonkaebust.

Enefit Green Iru Power plant
18.06.2021

Tallinna Ringkonnakohus leidis, et Konkurentsiamet on Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlemisel teinud õiguspärase otsuse

Tallinna Ringkonnakohus tegi 17.06.2021 otsuse, millega jättis ELEON AS, AS Eesti Elekter, Eurowind OÜ, Vaivara Tuulepark OÜ, Roheline Elekter AS, AiduTuulepark OÜ, Audru Tuulepark OÜ ja Estwind Energy OÜ apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu otsuse resolutsiooni muutmata.