Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet analüüsis hinnaregulatsiooni tulemusi

Konkurentsiamet võttis kokku pikaajalised hinnaregulatsiooni tulemused ja analüüsis reguleeritavate sektorite ettevõtjate kapitali tootlikkust, hindade dünaamikat, tarbijale müüdava teenuse kvaliteeti ning tulemuste kontekstis ka energia kasutamise efektiivsust.

Erinevad seadused sätestavad hinnaregulatsioonile ühetaolise printsiibi, kus regulatsiooni alla kuuluvate ettevõtjate hinnad peavad kujunema kulupõhiselt, sisaldama põhjendatud kulusid, tagama kuluefektiivsuse ning võimaldama teenida põhjendatud tulukust ettevõtja investeeritud kapitalilt. Seega on hinnaregulatsiooni eesmärgiks tagada kõrge kvaliteediga teenus kulupõhise hinnaga.
Kokkuvõttes võib öelda, et Eestis on üldjoontes täidetud hinnaregulatsiooni üks peamisi eesmärke – tagada tarbijatele hinnastabiilsus ja vältida monopoolsetel ettevõtjatel liigse kasumi teenimist. Elektri võrgutasusid on kümne aasta jooksul oluliselt mõjutanud ühendused naaberriikidega, samas kaugküttes on reaalsetes hindades on soojuse hinnad võrreldes kooskõlastatud keskmise soojuse hinnaga langenud.

Kõige suuremat edu on saavutatud energiasäästu alal. Nii elektrikaod kui ka kaod kaugküttetrassides on vaadeldaval perioodil oluliselt langenud – jaotusvõrkude absoluutne kadu on vähenenud 58% ehk 586 GWh võrra ja võrgupiirkondade kaugküttetrasside absoluutne soojuskadu on vähenenud 29% ehk 280 GWh võrra.