Language switcher

Sa oled siin

Konkurentsiamet alustas AS-i Tallinna Vesi veeteenuse hinna osas järelevalvemenetluse

Konkurentsiamet tegi 6. detsembril AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse hoiatuse, et rakendatavate veeteenuse hindadega teenitav müügitulu ning seega vee ja reovee teenuse hinnad ei ole kooskõlas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusega.

Konkurentsiamet jõudis hinnamenetluses järeldusele, et nii ettevõtja poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hindadega kui ka hetkel rakendatavate veeteenuse hindadega teenitav müügitulu on põhjendamatult kõrge ega vasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ettenähtud hinnakujunduse põhimõtetele. Ettevõtja oli hinnataotluses prognoosinud veeteenuse hinda ülemäärase saastetasu ja erakorralise kulumikomponendiga lisatulu, mida Konkurentsiamet ei saanud hinnata seadusega kooskõlas olevaks. Ameti hinnangul on põhjendatud müügitulu 35 miljonit eurot. Võttes arvesse, et kehtivate veeteenuse hindadega teenib AS Tallinna Vesi veel kõrgemat müügitulu (46 miljonit eurot), kui hinnataotluses taotleti (45 miljonit eurot) peaks vee- ja kanalisatsiooniteenuse koguhind tarbijale olema kehtivast hinnast 25% madalam.

Täna kehtivate hindade alusel kujuneb kaalutud keskmiseks hinnaks 2,31 €/m3. Konkurentsiamet on seisukohal, et põhjendatud hinnaks saab pidada 1,74 €/m3. Seega on kehtivad hinnad põhjendatud hinnatasemest 0,57 €/m3 võrra kõrgemad.

Ettekirjutuse hoiatusele ootab Konkurentsiamet AS-i Tallinna Vesi vastust hiljemalt 2019. aasta 7. jaanuariks. Seejärel otsustab amet AS-ile Tallinna Vesi ettekirjutuse tegemise. Ettekirjutuse täitmatajätmisel on Konkurentsiametil õigus alustada ajutise veeteenuse hinna määramist, mis kehtiks seadusega vastavuses olevate hindade kooskõlastamiseni.