Language switcher

Sa oled siin

Kiire interneti vähene kättesaadavus maapiirkondades võib viia konkurentsiprobleemideni

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Konkurentsiamet vaatles maa- ja hajaasustusega piirkondades internetiteenuse kättesaadavusega seotud probleemistikku konkurentsiolukorra vaatest. Amet ei tuvastanud seoses sidevõrkude väljaehitamisega olulisi konkurentsiprobleeme, kuid hindas probleemiks puuduliku hinnaregulatsiooni baasvõrkude üle. Lisaks takistavad maa- ja hajaasustusega piirkondades sidevõrkude rajamist mõningad turutõkked. Sideturule sisenemine ning seal tegutsemine nõuab ettevõtjalt enne kasumisse jõudmist suuri ja pikaajalisi investeeringuid. Ettevõtjatel tuleb arvesse võtta nii asustustihedust kui ka hilisemalt potentsiaalsete teenuse tarbijate paiknemistihedust ning asukohta.

Kiire internetivõrguga liitumist pärsib maa- ja hajaasustusega piirkondades liitumise keerukus ja teenuse kallis maksumus. Pikaajaliselt võib see viia ka otseste konkurentsiprobleemideni, pärssides mõne ettevõtte tegevust, kes nö tavaolukorras sooviks ning suudaks teenust osutada võrreldes ettevõttega, kellele makstakse toetusi. Riik peab riigiabi rakendamisel põhjalikult kaaluma ja vastavalt sellele otsustama, kas on põhjendatud riigiabi suunamine vaid piirkondadesse, kus elanike tihedus on kõrge ja kus vabaturuteenused juba toimivad või peaks seadma eesmärgiks, et internetiteenuse kättesaadavus Eestis peab olema võimalikult suurel määral tagatud ka piirkondades, mis ei ole ettevõtjatele internetiteenuse osutamise seisukohast atraktiivsed.

Kuigi mobiilsidel põhinevad internetiteenused võivad teatud määral asendada fikseeritud sidevõrgu baasil osutatavaid internetiteenuseid, siis on kiire, kvaliteetse ja turvalise teenuse kättesaadavuse tagamiseks fikseeritud sidevõrgu olemasolu maa- ja hajaasustusega piirkondades äärmiselt vajalik. 
 

Veel uudiseid samal teemal

15.06.2022

Ümarpuidu maanteeveo riigihankel esitatud ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav

Konkurentsiamet tuvastas, et OÜ Prenton poolt ümarpuidu maanteeveo riigihankel RMK-le esitatud ulatuslik ühispakkumus oli konkurentsi kahjustav ja tegi ühispakkujaid esindavale OÜ-le Prenton ettekirjutuse lõpetada riigimetsa majandaja nõudmisel nendevaheline koostöö.