Language switcher

Sa oled siin

AS-i Tallinna Vesi hinnataotlus ei vasta nõuetele

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi poolt 10. novembril 2010 esitatud taotlus veeteenuse hinna kooskõlastamiseks aastateks 2011-2015 ei vasta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduses (ÜVVKS) sätestatud nõuetele. Konkurentsiamet andis AS-ile Tallinna Vesi aega puuduste kõrvaldamiseks kuni 13. detsembrini 2010.

Konkurentsiamet on seisukohal, et AS-i Tallinna Vesi taotlus ei vasta ÜVVKS-i nõuetele ega võimalda kontrollida, kas ettevõtja poolt taotletav hind on seaduses sätestatud nõuetele vastav. AS Tallinna Vesi taotleb veeteenuse hinna kooskõlastamist prognoosiga järjepidevaks ja iga-aastaseks hinnakasvuks, mis ei ole kooskõlas ÜVVKS-i hinnaregulatsiooni ning põhimõtetega. Taotlusest ei selgu üheselt, milliseid tasusid ja millistele piirkondadele soovib AS Tallinna Vesi veeteenuse hindasid kooskõlastada. Lisaks ei sisalda hinnataotluse aluseks olev dokumentatsioon nõuetele vastavat raamatupidamisandmete eristust.

Veel uudiseid samal teemal

21.10.2019

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnad

Konkurentsiamet kooskõlastas AS Tallinna Vesi septembris esitatud hinnataotluse alusel uued veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas ning Harku alevikus. Uus vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind Tallinna ja Saue linnas langeb kodutarbijale 27% ja kujuneb 1,27 €/m3.

20.06.2019

Tallinna Ringkonnakohus andis Konkurentsiametile õiguse ASi Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõuet puudutavas vaidluses

Tallinna Ringkonnakohus tegi 19.06.2019 otsuse AS Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses haldusasjas.