Language switcher

Sa oled siin

Gaasiülekande sisendtasu konsultatsioon

Alates 1. jaanuarist 2020 rakendatakse Eestis ja naaberriikides Lätis ning Soomes ülekandetasu, mis koosneb sisendtasust (tasu mida makstakse gaasi sisenemisel piirkonda) ja väljundtasust (tasu mida maksab ülekandevõrgu kasutaja gaasi väljavõtmisel võrgust).

15.02.2019 alustas Eesti süsteemihaldur Elering AS regionaalse gaasituru sisendtasude konsultatsiooni, mis kestab 31.03.2019. Konsultatsioonikutse on leitav veebilehelt https://elering.ee/avatud-konsultatsioonid.

Samal ajaperioodil viib Soome süsteemihaldur Gasum OY läbi nii sisend- kui ka väljundhindade konsultatsiooni, mis ei hõlma riikidevahelisi ühendusi. Inglisekeelne konsultatsioonidokument on leitav veebilehelt https://www.gasum.com/globalassets/maakaasumarkkinalaki/consultation-document_preliminary-tariffs.pdf (PDF). Lisainformatsioon veebilehel https://www.gasum.com/en/About-gas/Finlands-gas-network/Natural-gas-transmission/natural-gas-market-act-reform/.

Soome riikidevahelise ühenduse hindade konsultatsiooni viib läbi Energiavirasto (Energy Authority of Finland), kelle konsultatsiooni dokumendid (inglise keeles) on leitavad veebilehelt https://www.energiavirasto.fi/web/energy-authority/-/consultation-on-external-connection-tariffs-and-other-terms-to-be-used-in-the-finnish-natural-gas-system